Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Bosutinib (CML)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van bosutinib bij kinderen en tieners met chronische myeloïde leukemie (CML).
Wie kan meedoen
  • Kinderen met nieuw gediagnosticeerde chronische myeloide leukemie (CML) of kinderen met CML bij wie de ziekte niet meer of onvoldoende reageert op (resistent) of overgevoelig is voor (intolerant) minimaal één eerdere behandeling met een tyrosinekinaseremmer.
  • Leeftijd: 1 tot 18 jaar.

Doel
Het doel van dit onderzoek is om bij kinderen en tieners met CML een veilige en effectieve dosis bosutinib te vinden. We onderzoeken welke bijwerkingen door de behandeling ontstaan en hoe kinderen op de behandeling reageren. Verder onderzoeken we ook hoeveel bosutinib in het bloed komt en hoe snel het middel weer uit het lichaam verdwijnt. Dat heet farmacokinetiek.

Achtergrond

Bij CML-patiënten wordt een specifieke chromosoomverandering in de zieke cellen vastgesteld: twee chromosomen (de nummers 9 en 22) zijn bij de celdeling gebroken en verkeerd aan elkaar geplakt. Het nieuw gevormde chromosoom, ook wel Philadelphia chromosoom (Ph+) genoemd, produceert een uniek eiwit met de naam BCR-ABL. Er zijn verschillende blokkerende medicijnen, die specifiek dit nieuwe eiwitproduct (een tyrosinekinase) kunnen remmen. Deze medicijnen worden tyrosinekinaseremmers (TKI’s) genoemd.

TKI’s zijn onderdeel van de behandeling van patiënten met CML. Voorbeelden van TKI's zijn imatinib, nilotinib en dasatinib. Voor sommige kinderen zijn de huidige TKI’s geen goede behandeling meer, omdat de ziekte onvoldoende reageert of omdat ze teveel bijwerkingen geven. Daarom wordt gezocht naar nieuwe geneesmiddelen.

Bosutinib is ook een TKI, maar de bijwerkingen zijn deels anders dan van de eerder genoemde middelen. Zo geeft het wel meer maag-darmklachten, zoals diarree, maar minder spier- en gewrichtsklachten. En we denken, op grond van dierproeven, dat bosutinib mogelijk minder groeivertraging geeft dan de andere TKI’s.

Bosutinib is in Amerika en Europa geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met CML. Bij kinderen is de werkzaamheid van bosutinib nog niet bekend. Dit is het eerste onderzoek waarbij we kijken naar de behandeling met bosutinib bij kinderen en tieners met CML.


Deze studie is momenteel gesloten voor deelname. 


Datum laatste controle

1 februari 2024