Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

CRISP (tumoren met ALK-/MET-/ROS1-afwijking)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van het medicijn crizotinib bij kinderen, alleen of in combinatie met andere middelen.
Wie kan meedoen
  • Kinderen met een grootcellig anaplastisch lymfoom (ALCL), neuroblastoom (NB), rhabdomyosarcoom (RMS), inflammatoire myofibroblastische tumor (IMT) of een andere tumor waarbij is vastgesteld dat het ALK-, MET- of ROS1-gen afwijkend is, en bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief) of onvoldoende heeft gereageerd op de behandeling (refractair).
  • Leeftijd: 1 tot en met 21 jaar

Doel

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen wat een veilige dosis is van het medicijn crizotinib wanneer het alleen wordt gegeven, en wanneer het in combinatie met temsirolimus wordt gegeven. Verder willen we onderzoeken hoe de kinderen op de behandeling reageren, en welke bijwerkingen door de behandeling kunnen ontstaan.


Achtergrond

In bijna alle gevallen van grootcellig anaplastisch lymfoom (ALCL) komen veranderingen in het ALK-gen voor. Deze afwijkingen leiden tot een versterkte groei van tumorcellen. Crizotinib is geen chemotherapie maar een zogenaamde tyrosinekinaseremmer. Het is een medicijn dat speciaal gericht is tegen ALK, en zo de groei van tumorcellen kan remmen. Het werkt ook tegen MET en ROS1, genen die lijken op ALK. Afwijkingen in ALK, MET en ROS1 worden ook gevonden in andere soorten tumoren, waaronder neuroblastoom, rhabdomyosarcoom en inflammatoire myofibroblastische tumor (IMT).

Er zijn sterke aanwijzingen dat crizotinib kan helpen om de tumorgroei te remmen. In een studie in de Verenigde Staten zijn 26 kinderen met ALCL behandeld met crizotinib, waarvan er 21 in totale remissie kwamen, twee in gedeeltelijke remissie en drie stabiel bleven. Over het algemeen werd crizotinib goed verdragen. Crizotinib is goedgekeurd door de Europese en Amerikaanse gezondheidsautoriteiten (EMA en FDA) voor de behandeling van volwassenen met longkanker met een ALK-afwijking.


Dit onderzoek zullen we uitvoeren bij drie groepen kinderen:

  • Stratum 1b: alleen crizotinib bij ALCL
  • Stratum 2: crizotinib + temsirolimus bij neuroblastoom en rhabdomyosarcoom
  • Stratum 3: alleen crizotinib bij IMT en andere tumoren met ALK-/MET-/ROS1-afwijking

Temsirolimus is een goedgekeurd medicijn voor de behandeling van nierkanker en bij een bepaalde vorm van lymfeklierkanker bij volwassenen. Het is al eerder bestudeerd bij kinderen; ook bij kinderen met een neuroblastoom of een rhabdomyosarcoom. Bij neuroblastoom weten we dat een tumor die een ALK-verandering bij zich draagt vaak onvoldoende gevoelig is voor het medicijn crizotinib alleen. De verwachting is dat temsirolimus bij neuroblastoom en rhabdomyosarcoom de tumor gevoeliger kan maken voor crizotinib.

De combinatie van crizotinib met temsirolimus is nog niet eerder onderzocht.

Bij kinderen met IMT zit de tumor soms op een lastige plek of is te groot om met een operatie helemaal weggehaald te kunnen worden. Bij deze kinderen willen we kijken of behandeling met crizotinib helpt om de tumor kleiner te maken. We hopen dat de tumor daarna wel in zijn geheel verwijderd kan worden. Bij kinderen met een andere soort tumor, waarbij een ALK-, ROS1- of MET-afwijking is vastgesteld, hopen we dat crizotinib zal helpen de ziekte te bestrijden.

Voor vragen over deelname kun je je wenden tot je behandelend arts/de behandelend arts van je kind.


Datum laatste controle

2 september 2022