Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Dabrafenib (laaggradig/hooggradig glioom)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het effect van dabrafenib in combinatie met trametinib bij kinderen en jongeren met een laaggradig of hooggradig glioom waarin een BRAF V600-mutatie is aangetroffen.
Wie kan meedoen
  • Kinderen en jongeren met een laaggradig glioom, of met een hooggradig glioom bij wie de ziekte is teruggekomen (recidief) of onvoldoende heeft gereageerd op eerdere behandeling (refractair), en bij wie in de tumor een BRAF V600-mutatie is vastgesteld
  • Leeftijd: 1 tot 18 jaar

Doel

Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken of de combinatie van dabrafenib met trametinib veilig en werkzaam is bij kinderen en jongeren. We willen onderzoeken of en hoe de kinderen reageren op de behandeling, en welke bijwerkingen door de behandeling kunnen ontstaan. Daarnaast doen we onderzoek naar biomarkers: lichaamsstoffen die iets zeggen over de ziekte en over het effect van de behandeling.


Achtergrond

De BRAF V600-mutatie is een verandering in het BRAF-gen. Deze mutatie is betrokken bij het ontstaan en in stand houden van verschillende soorten kanker, waaronder laaggradig en hooggradig glioom. De medicijnen dabrafenib en trametinib remmen het eiwit dat het BRAF-gen produceert. Zo kunnen ze mogelijk een rol spelen in de behandeling van laaggradige en hooggradige gliomen.

De combinatie van dabrafenib en trametinib is al goedgekeurd (geregistreerd) voor de behandeling van volwassenen met bepaalde vormen van melanoom of longkanker waarin een BRAF V600-mutatie is aangetoond. Dabrafenib alleen (monotherapie) werd in eerder medisch-wetenschappelijk onderzoek goed verdragen door kinderen met hooggradig glioom. Het is nog niet bekend welk effect de combinatie van dabrafenib en trametinib heeft bij kinderen. Studies in volwassenen suggereren dat deze combinatie beter werkt dan een behandeling met dabrafenib alleen.

Bij kinderen en jongeren met laaggradig glioom zullen we de combinatie dabrafenib en trametinib vergelijken met chemotherapie (vincristine en carboplatine), de standaardbehandeling. De medicijnen voor dit onderzoek worden door Novartis ter beschikking gesteld.

Voor vragen over deelname kun je je wenden tot je behandelend arts/de behandelend arts van je kind.


Datum laatste controle

21 februari 2022