Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

DAVINCY (alle soorten kanker)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar verlengd gebruik van het medicijn (fos)aprepitant ter voorkoming van misselijkheid en braken veroorzaakt door chemotherapie.
Wie kan meedoen
  • Kinderen met kanker die worden behandeld met chemotherapie
  • Leeftijd: vanaf 6 maanden tot en met 18 jaar

Doel

(Fos)aprepitant is een antimisselijkheidsmedicijn. Het doel van dit onderzoek is om te bekijken of het langer geven van (fos)aprepitant beter werkt bij het voorkomen van misselijkheid en braken veroorzaakt door chemotherapie. Ook kijken we of het langer geven van (fos)aprepitant veilig is. Daarnaast onderzoeken we welke vragenlijst het meest geschikt is om de ernst van de misselijkheid te meten.


Achtergrond

Misselijkheid en braken veroorzaakt door chemotherapie is een van de meest voorkomende bijwerkingen in de behandeling van kinderkanker. De kinderen krijgen hiervoor ondersteunende medicijnen. Maar daarmee zijn deze bijwerkingen bij de helft van de kinderen niet goed onder controle.

(Fos)aprepitant is een geneesmiddel tegen misselijkheid veroorzaakt door chemotherapie. Aprepitant wordt gegeven in een capsule. Fosaprepitant is hetzelfde medicijn, maar wordt via het infuus gegeven.

(Fos)aprepitant is geregistreerd (goedgekeurd) als een 3-dagen kuur, ook als de chemotherapie langer duurt en misselijkheid ook na drie dagen nog optreedt. Er is bij kinderen niet eerder onderzocht of dit de optimale behandelduur is en of het dus misschien effectiever is om aprepitant langer te geven.

In dit onderzoek zullen we een behandelduur van 3 dagen vergelijken met het geven van (fos)aprepitant tijdens de gehele duur van de chemokuur (4 tot 8 dagen). Met het resultaat van de studie hopen we te kunnen zeggen of het langer geven van (fos)aprepitant veilig en effectiever is tegen misselijkheid en braken veroorzaakt door chemotherapie.


Voor vragen over deelname kun je je wenden tot je behandelend arts/de behandelend arts van je kind.


Datum laatste controle

4 juli 2023