Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

ESMART (verschillende soorten tumoren)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen met kanker naar de veiligheid en werkzaamheid van medicijnen die passen bij een afwijking in het DNA van de tumor.
Wie kan meedoen
  • Kinderen en jongeren met een vorm van kanker bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief) of onvoldoende heeft gereageerd op de behandeling (refractair).
  • Leeftijd: tot 18 jaar.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om bij kinderen met kanker uit te zoeken hoe veilig en effectief een medicijn (of combinatie van medicijnen) is dat past bij een moleculair genetische afwijking in de tumor.


Achtergrond

Kanker ontstaat door een opstapeling van fouten in het DNA, ook wel moleculaire afwijkingen genoemd. Die fouten zorgen er bijvoorbeeld voor dat tumorcellen blijven groeien of niet gevoelig zijn voor chemotherapie. Daarom worden steeds meer medicijnen ontwikkeld die passen bij een bepaalde moleculaire afwijking in de tumor.

In het eerdere iTHER-onderzoek is gekeken welke afwijkingen aanwezig zijn in de tumor (het zogeheten ‘moleculaire profiel’) van kinderen met een recidief of refractaire ziekte. Bij aanwezigheid van zo’n afwijking is in bepaalde gevallen behandeling mogelijk met een medicijn dat direct hierop aangrijpt. Dit noemen we ook wel ‘precision medicine’ of ‘targeted therapy’ genoemd. Deze behandelingen zijn onderdeel van het wetenschappelijk onderzoek ESMART.

Het ESMART-onderzoek is opgedeeld in diverse verschillende behandelingsmogelijkheden (zogenaamde ‘armen’). Hierbij proberen we een medicijn te kiezen dat past bij de moleculaire afwijkingen in de tumor.

De volgende ‘armen’ zijn gestart (op dit moment is alleen arm I open voor deelname):

Dit onderzoek is opgezet door ITCC, een internationaal samenwerkingsverband dat in Europa geneesmiddelenonderzoek voor kinderen met kanker bevordert.

Op dit moment is alleen arm I open voor deelname. Voor vragen over deelname kun je je wenden tot je behandelend arts/de behandelend arts van je kind.


Datum laatste controle

19 februari 2024