Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

FIURTT-Studie (Niertumoren)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het effect van kortdurend vasten voor een nieroperatie
Wie kan meedoen
  • Kinderen en jongeren met een nieuw gediagnosticeerde, niet uitgezaaide niertumor
  • Leeftijd: van 0,5 tot 18 jaar

Doel

Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of kortdurend vasten voor een operatie van de niertumor ervoor zorgt dat een kind na deze operatie sneller en beter herstelt. Een vastendieet zou er ook voor kunnen zorgen dat er minder schade is in de nier die behouden blijft. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek willen we het vervolgens toepassen in de dagelijkse zorg.


Achtergrond

Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat dieren langer leven als er minder calorieën in hun voeding zitten dan normaal. Dit komt gedeeltelijk doordat het lichaam in die situatie zelf een betere weerstand opbouwt, een “beschermstand” tegen oxidatieve stress. Oxidatieve stress is een soort schade die ontstaat in situaties die schadelijk zijn voor het lichaam, zoals bij overmatige warmte, UV-licht en roken. Oxidatieve stress ontstaat ook tijdens een operatie en kan een nadelige invloed hebben op het herstel na de operatie.

Een dieet of vasten voor de operatie werd goed verdragen door mensen die een van hun nieren afstonden, en door mensen die een maagverkleining ondergingen, bleek uit eerder onderzoek. Er was geen hoger risico op complicaties na de operatie. Ook verliep het (nierfunctie-)herstel beter bij zowel de donor als de ontvanger van de nier. Nu willen we onderzoeken of vasten voor de operatie ook een gunstig effect heeft bij kinderen die worden geopereerd aan een niertumor.

Normaal moet een kind ook nuchter zijn voor een operatie, maar vasten houdt in dat een kind langer (een aantal uur) voor zijn/haar operatie niet mag eten. Hoeveel uren hangt af van de leeftijd. We willen onderzoeken of het lichaam zichzelf in de “beschermstand” zet als een kind een korte periode niet eet. Deze “beschermstand” zorgt er mogelijk voor dat een kind beter tegen de lichamelijke stress (oftewel schade) van de operatie kan. Het vastendieet zou er zodoende voor kunnen zorgen dat een kind sneller herstelt na de operatie en dat er minder schade is in de nier die het kind blijft houden.

Bekijk ook dit interview voor meer uitleg over dit onderzoek.

Voor vragen over deelname kun je je wenden tot je behandelend arts/de behandelend arts van je kind.


Datum laatste controle

1 februari 2022