Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

FOCUS (alle soorten kanker)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van de fluconazol dosering voor kinderen bij het voorkomen of behandelen van ernstige schimmelinfecties.
Wie kan meedoen
  • Kinderen en tieners die fluconazol toegediend krijgen ter voorkoming of voor de behandeling van ernstige schimmelinfecties
  • Leeftijd: 2 tot 18 jaar

Doel

Het doel van dit onderzoek is om de dosering van het geneesmiddel fluconazol te verbeteren wanneer het gebruikt wordt bij kinderen voor het voorkomen of behandelen van een ernstige schimmelinfectie.


Achtergrond

Kinderen met een verminderde afweer, zoals kinderen met kanker of een auto-immuunziekte, hebben een verhoogde kans op het krijgen van een ernstige schimmelinfectie. De sterfte onder deze kinderen is enorm hoog. Van alle kinderen met een ernstige schimmelinfectie sterft 20-80% aan de gevolgen daarvan.

Fluconazol is een heel belangrijk geneesmiddel voor het voorkomen en behandelen van deze schimmelinfecties. Hoewel fluconazol al sinds 1990 op de markt is, is er nog maar heel weinig onderzoek gedaan naar fluconazol gebruik in kinderen. Er ontbreekt informatie over welke fluconazol dosering we voor kinderen nodig hebben. De
huidige fluconazol dosering voor kinderen is afgeleid van de volwassene dosering en aangepast naar het gewicht van het kind. Dit lijkt misschien logisch, maar kinderen zijn geen kleine volwassenen. Hun lichaam is nog volop in ontwikkeling en verwerkt een geneesmiddel op een andere manier dan een volwassen lichaam. Daarom hebben kinderen soms minder en soms juist meer van een geneesmiddel nodig. Een verkeerde dosering kan ervoor zorgen dat de behandeling niet effectief is of resulteert in meer bijwerkingen.

Met dit onderzoek willen we voor het geneesmiddel fluconazol uitzoeken welke dosering een kind precies nodig heeft om het kind effectief en veilig te behandelen. We willen ervoor zorgen dat deze dosering in alle richtlijnen wordt opgenomen, zodat artsen de juiste dosering aan kinderen voorschrijven en alle kinderen op de meest effectieve en veilige wijze behandeld worden.

Voor vragen over deelname kun je je wenden tot je behandelend arts/de behandelend arts van je kind.


Datum laatste controle

10 mei 2023