Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Interfant-21 (ALL)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar zuigelingen met acute lymfatische leukemie met een KMT2A-genherschikking.
Wie kan meedoen
  • Kinderen met nieuw gediagnosticeerde B-cel acute lymfatische leukemie (ALL) met een KMT2A-genherschikking
  • < 1 jaar oud

Doel

Het doel van dit onderzoek is om de genezingskans te verbeteren vergeleken met de vorige Interfant studie (de Interfant-06) bij zuigelingen met ALL met een KMT2A-genherschikking.


Achtergrond

Kinderen < 1 jaar met acute lymfatische leukemie (ALL) met KMT2A-genherschikking hebben een slechte prognose. Deze kinderen hebben innovatieve en nieuwe therapeutische middelen nodig om de prognose te verbeteren.

Zuigelingen worden standaard behandeld volgens het Interfant-21 protocol. Het verschil met het vorige protocol (Interfant-06) is dat er standaard blinatumomab, een immuuntherapie, is toegevoegd aan de behandeling met chemotherapie. Blinatumomab heeft veel minder bijwerkingen dan chemotherapie en de resultaten uit een kleine studie met dit middel zijn veelbelovend.

In het Interfant-21 onderzoek zullen ziekte- en behandelgegevens verzameld worden in een database, om zo inzicht te krijgen in de werking en bijwerkingen van de medicijnen in deze behandeling. Ook zal lichaamsmateriaal (bloed, beenmerg en hersenvloeistof/liquor) worden gebruikt voor onderzoek.

Het onderzoek in het Interfant‐21 protocol bestaat uit verschillende delen.
Er zijn drie algemene delen:

  1. Verzamelen van gegevens over ziekte, behandeling en de resultaten daarvan in een database
  2. Opslag van lichaamsmateriaal (“restmateriaal”): bloed, beenmerg en hersenvocht (liquor)
  3. Behandeling met blinatumomab


Daarnaast zijn er een aantal deelonderzoeken, waarvoor deelnemers per onderdeel kunnen beslissen of ze hieraan mee willen doen of niet:
Voor vragen over deelname kun je je wenden tot je behandelend arts/de behandelend arts van je kind.


Datum laatste controle

17 mei 2023