Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Biobank & klinische onderzoekscommissie

De wetenschapscommissie is een onafhankelijke commissie die per 12-06-2018 geïnstalleerd is en verantwoordelijk is voor de wetenschappelijke beoordeling en waarborging van de kwaliteit van alle voorstellen voor wetenschappelijk onderzoek die door het Prinses Máxima Centrum worden uitgevoerd.
De commissie heeft als doel om ervoor te zorgen dat het klinisch onderzoek dat uitgevoerd wordt in het Máxima van de hoogst mogelijke kwaliteit is en past binnen de missie van het Máxima.

De klinische onderzoekscommissie

Alle klinische studies die in het Prinses Máxima Centrum uitgevoerd worden, moeten goedgekeurd zijn door de klinische onderzoekscommissie. Voor aanmelden van onderzoek bij de commissie gaat u naar de pagina: U wilt onderzoek doen in het Prinses Máxima Centrum: hoe werkt dat?

De CRC vergadert eens in de twee weken. Wanneer een aanvraag minimaal een week voor de eerstvolgende vergadering wordt aangemeld, dan wordt de aanvraag nog meegenomen in deze vergadering.

Een lijst van de goedgekeurde onderzoeken vindt u hier.

De Biobank

In het diagnostisch lab wordt al het materiaal dat bij patiënten wordt afgenomen geregistreerd en verwerkt. Materiaal, zoals bloed en tumorweefsel, is primair bestemd voor routine diagnostiek, maar de procedures zijn zo ingericht dat wat er over is en afgeleiden daarvan (bijv. DNA) kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden (op voorwaarde dat de patiënt en/of de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven). Dit materiaal slaan we op in onze biobank.

De biobank bevat primair patiëntmateriaal (zoals bloed, beenmerg, weefsel) en afgeleiden daarvan (zoals DNA, RNA), maar ook materialen die zijn gegenereerd door onderzoekers. Voorbeelden hiervan zijn organoïd kweken en xenograft modellen.


Wij bieden:

Het diagnostisch laboratorium beheert de biobank en faciliteert specifieke wensen:

 • Temperatuur gecontroleerde en gemonitorde opslag van materialen
 • Snijden van coupes voor bijv. microscopie
 • Isolatie van DNA/RNA van gearchiveerde materialen
 • Opslag van materialen voor specifieke (internationale) onderzoeksprojecten

Documenten: 

Relevante documenten zijn:


Gebruiksvoorwaarden en instructie voor de Biobank documenten:

 • Vul de gevraagde informatie in de benodigde velden in en wees zo specifiek mogelijk met betrekking tot de omschrijving van de materialen in Annex 1. Buiten de invulvelden mag de inhoud niet gewijzigd worden.
 • Wanneer u akkoord bent met de inhoud van de overeenkomst en de tekst niet aangepast hoeft te worden, dan kunt u de overeenkomst voor gezien en akkoord ondertekenen en een elektronische kopie terugsturen naar biobank@prinsesmaximacentrum.nl
 • Is wijziging van de tekst toch (door de wederpartij of anderszins) gewenst, dan moet contact worden opgenomen met juridischezakenresearch@prinsesmaximacentrum.nl
Een lijst met gehonoreerde biobank verzoeken vindt u hier.

Geïnteresseerd?

Email: biobank@prinsesmaximacentrum.nl

De commissies

De Clinical Research Commissie bestaat uit de volgende vaste leden:

 • Prof. Dr. Zwaan (Voorzitter, hoofd Trial- en Datacentrum, PI geneesmiddelenonderzoek)
 • Prof. Dr. Vormoor (Clinical Director Hemato-oncologie)
 • Prof. Dr. Kremer (Klinische PI LATER)
 • Prof. Dr. Grootenhuis (Klinische PI psycho-oncologie)
 • Dr. Tissing (Klinische PI supportive care)
 • Dr. Molenaar (Pre-klinische PI)
 • Dr. Sonneveld (Staflid diagnostisch laboratorium)
 • Dr. Hanff (Apotheker)
 • Dr. Lopez (Statisticus)
 • Dr. Fiocco (Statisticus)
 • Dhr. Lieverst (Coördinator datamanagement, mede namens SKION)
 • Dr. De Lange (Cliëntenraad)

De Biobank en Data Access Commissie bestaat uit de volgende vaste leden:

 • Dr. Van Eijkelenburg (Voorzitter)
 • Dr. De Haas (Kinderoncoloog)
 • Prof. Dr. Looijenga (Principal Investigator)
 • Dr. Tops (Hoofd Diagnostisch Laboratorium)
 • Prof. dr. Hoving (Clinical Director Neuro-oncologie)
 • Dr. De Lange (Cliëntenraad)