Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Kwaliteit van leven en langetermijneffecten

Hier vindt u samenvattingen van een selectie van lopende klinische onderzoeken naar de kwaliteit van leven en langetermijneffecten van de behandeling (LATER).

Cancer in Pregnancy (CIP): korte en lange termijn opvolging van de kinderen  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de korte- en langetermijnontwikkeling van kinderen die in de baarmoeder werden blootgesteld aan een vorm van kanker bij de moeder en/of behandeling voor deze kanker - open voor deelname

ChIMES haalbaarheidsstudie  Medisch-wetenschappelijk onderzoek om te kijken of het praktisch haalbaar is gebruik te maken van een mondscorelijst (de ChIMES) die ingevuld wordt door kind of ouder als er kans is op kapotte pijnlijke plekjes in de mond (orale mucositis) door chemo- en/of radiotherapie - open voor deelname

CONTACT studie  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar ervaringen van ouders, kinderen en zorgverleners met de gesprekken waarin de diagnose en behandeling uit worden gelegd - open voor deelname

Op Koers Online (Máxima-breed)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het effect van een online groepscursus voor ouders van kinderen met kanker - gesloten voor deelname

SPACE-studie (Tevredenheid met PAC locatie)  Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de tevredenheid van kinderen, ouders, volwassenen die in hun kindertijd gediagnosticeerd zijn met kanker en verpleegkundigen met de locatie van hun Port-A-Cath (ook wel “kastje”, “PAC” of “VIT” genoemd) - open voor deelname