Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

LuDO-N (neuroblastoom)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar een nieuw radioactief geneesmiddel voor teruggekeerd neuroblastoom.
Wie kan meedoen
  • Kinderen en jongeren met neuroblastoom bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief) of onvoldoende heeft gereageerd op de standaard behandeling (refractair)
  • Leeftijd: 18 maanden tot 18 jaar

Doel

Het doel van dit onderzoek is om de overleving en kwaliteit van leven van kinderen met hoog-risico neuroblastoom te verbeteren. In dit onderzoek willen we kijken naar een nieuw doelgerichte radiotherapie. In dit onderzoek kijken we naar het nieuwe radioactieve middel 177Lutetium DOTATATE, Lutathera®.

Het belangrijkste doel is om de dosis te bevestigen en de werkzaamheid te beoordelen van de behandeling met het geneesmiddel lutetium-177(177Lu)-DOTATATE bij kinderen en jongeren met teruggekeerd neuroblastoom of neuroblastoom dat onvoldoende heeft gereageerd op de standaard behandeling. Ook beoordelen we de overleving en reactie van de ziekte op lange termijn. Daarnaast registreren en beoordelen we mogelijke bijwerkingen van de behandeling.


Achtergrond

Van neuroblastoom is bekend dat het een ziekte is die gevoelig is voor straling. Bij reguliere radiotherapie wordt de straling van buitenaf door het lichaam naar de tumor geschoten. Met gerichte moleculaire radiotherapie wordt de straling via een radioactief medicijn specifiek in alleen de tumor gebracht. Dit is een aantrekkelijke behandelingsoptie omdat de straling gericht de tumor behandelt. En met dezelfde toediening kunnen alle tumoren in het hele lichaam worden behandeld.

Studies op tumorweefsels hebben laten zien dat de meeste neuroblastomen de zogenaamde ‘somatostatine receptoren’ hebben. Het geneesmiddel 177Lu-DOTATATE is specifiek gericht op deze receptoren en kan zich binden aan deze receptoren. 177Lu-DOTATATE is bij volwassenen effectief gebleken bij de behandeling van neuro-endocriene tumoren met deze receptoren. De eerste resultaten van het gebruik van 177Lu-DOTATATE bij de behandeling van kinderen en jongeren met neuroblastoom zijn bemoedigend.

Een eerdere studie met dit middel (LuDO) liet zien dat 177Lu-DOTATATE veilig was. Tijdens deze studie is de gegeven dosis en het doseringsschema niet effect gebleken.. In deze studie (LuDO-N) is het doel om vast te stellen of 177Lu-DOTATATE effectief kan zijn als de behandeling in een kortere periode wordt gegeven. Daarbij worden maximaal twee doseringen gegeven in ongeveer twee weken na elkaar.


Voor vragen over deelname kun je je wenden tot je behandelend arts/de behandelend arts van je kind.

Datum laatste controle
11 januari 2023