Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

MAKEI V (kiemceltumoren)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van nieuw gediagnosticeerde kiemceltumoren.
Wie kan meedoen
  • Kinderen met een nieuw gediagnosticeerd kiemceltumor buiten de hersenen
  • 0 tot 18 jaar

Doel

Het doel van dit onderzoek is om de behandeling van kinderen met een nieuw gediagnosticeerde kiemceltumor te verbeteren.


Achtergrond

Een deel van de kinderen met een kiemceltumor behandelen we met kuren chemotherapie. Eén van de belangrijkste en meest gebruikte geneesmiddelen bij de behandeling van kiemceltumoren is cisplatine. Er is aangetoond dat dit middel effectief is, maar er is ook bekend dat dit middel bijwerkingen en late effecten geeft.

Carboplatine heeft een vergelijkbare werking en geeft bij de meeste patiënten minder bijwerkingen. In dit onderzoek willen we kijken of carboplatine even effectief is als cisplatine, en of carboplatine inderdaad minder bijwerkingen geeft.

Voor vragen over deelname kun je je wenden tot je behandelend arts/de behandelend arts van je kind.


Datum laatste controle

25 maart, 2024