Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Feiten en cijfers

Evaluatie

Het Prinses Máxima Centrum heeft zich laten evalueren aan de hand van het Strategisch Evaluatie Protocol. Het Strategisch Evaluatie Protocol (SEP 2021-2027) is opgesteld door NWOKNAW en Universiteiten van Nederland en heeft als doel om academisch onderzoek te evalueren op basis van de eigen doelen en missie van een instituut.

Een externe, internationale commissie onder leiding van voorzitter prof. dr. René Medema bezocht het Máxima in november 2021 en sprak in twee dagen tijd met 54 personen werkzaam in en om de research van het Máxima. Naar aanleiding daarvan formuleerde de commissie haar bevindingen en aanbevelingen in een rapport.

Het SEP rapport inclusief de aanbevelingen zijn uitgebreid besproken in het Máxima. Een eerste reactie is uitgewerkt in een zogenaamd positiedocument. Dit wordt omgezet in een actieplan om de aanbevelingen in de praktijk te brengen.