Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Aeltsje Brinksma

Sr. verpleegkundig onderzoeker
Aeltsje Brinksma
Ontwikkelen van een verpleegkundig onderzoeksprogramma

Het centraliseren van de zorg voor kinderen met kanker in het Prinses Máxima Centrum met de ambitie om alle kinderen met kanker te genezen met de beste kwaliteit van leven, vraagt ook van de verpleegkundige beroepsgroep om de verpleegkundige zorg te baseren op de meest objectieve en betrouwbare bron van kennis: wetenschappelijk onderzoek. Het doen van onderzoek is geen doel op zich maar een middel om op systematische wijze kennis te verkrijgen over thema’s die belangrijk zijn voor de verpleegkunde; het toont de efficiëntie en effectiviteit van de zorg aan.

Het verpleegkundig onderzoek in het Prinses Máxima Centrum richt zich op het verbeteren van het fysiek en emotioneel comfort van kind en ouders en draagt daarmee bij aan een betere kwaliteit van leven. De nadruk ligt daarbij op het voorkomen, verminderen en hanteren van de bijwerkingen van de behandeling.

De belangrijkste uitgangspunten voor het verpleegkundig onderzoek zijn:

  • Het verbeteren van het fysiek en emotioneel comfort van kind en ouders;
  • Het onderbouwen en verbeteren van de dagelijkse handelingen van verpleegkundigen;
  • Evalueren aan de hand van nurse-sensitive outcomes.

Het verpleegkundig onderzoek zal zoveel mogelijk in afstemming en samenwerking met andere disciplines en onderzoeksgroepen binnen het cluster Quality of Life plaatsvinden.

Mondzorg

Het eerste thema binnen het verpleegkundig onderzoeksprogramma betreft het voorkomen en reduceren van de gevolgen van orale mucositis. Beschadigd en kapot mondslijmvlies is een veel voorkomende complicatie van de behandeling met chemotherapie en bestraling. Het veroorzaakt niet alleen veel pijn, maar ook functionele problemen zoals niet meer kunnen eten, drinken of praten. Daarnaast neemt het risico op infecties aanzienlijk toe doordat de natuurlijke barrière beschadigd is. Orale mucositis komt veel voor tijdens de behandeling, met name binnen de hematologische behandeling en stamceltransplantatie. Het onderzoek beoogt:

  • Het ontwikkelen en implementeren van een richtlijn voor adequate mondzorg.

Er wordt samengewerkt met de onderzoeksgroep Supportive Care en de afdelingen Mond- en Tandheelkunde, Hematologie en Stamceltransplantatie. Onderzoekers: Ida Bremer-Ophorst en Aeltsje Brinksma.

Contact
Telefoon 06 50 00 65 97