Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Astrid van Barneveld

PhD student
Optimaliseren van vloeibare biopsies in de pediatrische oncologie
Phone 088 97 29 584

Mijn PhD-projecten zijn gericht op het onderzoeken en optimaliseren van het translationele proces in pediatrische solide tumoren. De vertaling van preklinische ontdekkingen naar klinische toepassingen wordt vaak als tijdrovend en kostbaar ervaren. Bovendien komen veel preklinische ontdekkingen nooit in de kliniek terecht. Het resultaat is een aanhoudende kloof tussen onderzoeksbewijs en klinische praktijk, een opeenstapeling van kennis waar patiënten geen baat bij hebben, en een inefficiënt gebruik van het geld dat jaarlijks in onderzoek wordt geïnvesteerd.

In mijn projecten combineren we een biomedisch perspectief met binnen de organisatiekunde ontwikkelde technieken, zoals process mining, om het proces van vertaling te analyseren. Hoe ziet vertaling eruit en welke factoren dragen bij aan het succes ervan? Als een van de belangrijkste elementen van het translationele proces is het ontwerp en de uitvoering van klinische proeven een van de belangrijkste aandachtsgebieden van dit doctoraat.