Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Esmé Waanders

Postdoc
Esmé Waanders
Kanker op jonge leeftijd: toeval of gevolg?

 In sommige gevallen van kinderkanker wordt een genetische aanleg vermoed, maar de onderliggende oorzaken zijn tot dusverre slechts in enkele procenten van de gevallen opgelost. Tweede maligniteiten bij kinderen zonder een bekend kankersyndroom of uitgesproken familiegeschiedenis voor kanker kunnen worden aangezien voor recidieven of therapie-gerelateerde maligniteiten. Wij verwachten dat in een aanzienlijk deel van de kinderen en jonge volwassenen het vóórkomen van tweede maligniteiten een genetische aanleg betekent. Met behulp van genetische studies in patiënten die op kinder- of jong-volwassen leeftijd kanker hebben gehad en hun ouders proberen wij vast te stellen of, en zo ja welke, aangeboren genetische afwijking een rol kunnen spelen bij het ontstaan van kanker. Op deze manier hopen we meer kennis te vergaren over hoe vaak en op welke manier aangeboren afwijkingen een rol spelen bij het ontstaan van kanker op de kinder en jong-volwassen leeftijd.

Ik heb mijn postdoctoraal onderzoek verricht in het Radboudumc (Nijmegen, Nederland), waar ik de somatische afwijkingen bij kinderleukemie heb onderzocht, en in het St Jude Children's Research Hospital (Memphis, TN) waar ik onderzoek heb gedaan naar familiaire leukemie. Mijn huidige onderzoek in het Prinses Máxima Centrum richt zich op klonale evolutie en recidief ontwikkeling bij kinderleukemie en op aanleg bij kinderen met kanker.

Ik ben voorzitter van de COST-actie LEukemia GENe Discovery by data sharing, mining and collaboration (LEGEND, CA16223), dat netwerken van clinici en onderzoekers in Europa creëert en faciliteert om zo beter de aanleg voor kinderleukemie en lymfoom te onderzoeken alsook de aanleg voor bijwerkingen van de behandeling.

Vanaf juli 2018 ben ik in opleiding voor Klinisch Genetisch Laboratorium Specialist aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht in Utrecht, Nederland.