Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Eva Hooft van Huijsduijnen

Psycholoog en PhD student
Eva Hooft van Huijsduijnen
Eva Hooft van Huijsduijnen

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen met hersentumoren (SuSPeCT-studie) en een internationale klinische richtlijn voor cognitie bij overlevenden van kinderkanker (IGHG).

Medische vooruitgang in de behandeling van pediatrische kanker heeft geleid tot verhoogde overlevingskansen, daarom wordt de kwaliteit van leven op de lange termijn een belangrijk onderwerp. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat als gevolg van pediatrische hersentumoren en behandeling (chirurgie, chemotherapie en/of radiotherapie), met name overlevenden van hersentumoren een aanzienlijk risico lopen op neurocognitieve tekorten. De SuSPeCT-studie heeft als doel meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van dergelijke tekorten, evenals inzicht in potentiële voorspellers zoals medische (traumatische) stress- en slaapproblemen. Kinderen tussen de leeftijd van zes en zestien en hun ouders zullen worden gevraagd om deel te nemen aan deze longitudinale studie van herfst 2019 tot lente 2022. De studie maakt deel uit van protocollaire neuropsychologische screening voor zorgdoeleinden (Hersentumorprotocol). Daarnaast zal een internationale klinische richtlijn voor neurocognitie worden ontwikkeld binnen de internationale Guideline Harmonization Group (ighg.org). Het richt zich op surveillance van late effecten bij survivors van kinderkanker. Klinische richtlijnen zijn essentieel omdat ze worden beschouwd als krachtige hulpmiddelen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, terwijl de variabiliteit in de dagelijkse praktijk en de kosten voor gezondheidszorg worden beperkt.