Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Julia Simon

PhD Student
Julia Simon
Vermindering van pijn die kinderen met kanker thuis ervaren door gebruik van een interactieve pijnmonitor webapplicati

Pijn is een van de meest gerapporteerde en stressvolle symptomen in kinderen die poliklinisch worden behandeld voor kanker. De pijn die kinderen thuis ervaren wordt echter vaak niet of te laat gemeld aan zorgverleners. Daarnaast blijkt dat in veel gevallen van klinisch significante pijn in de thuissituatie geen pijnstilling wordt genomen. Redenen hiervoor zijn dat ouders de zorgverlener niet lastig willen vallen, niet weten wie ze hiervoor moeten bellen of vanwege misverstanden over pijn en de behandeling daarvan bij ouders. In dit implementatieproject wordt een pijnmonitor applicatie ingezet om pijn die kinderen thuis ervaren te meten. Pijnscores worden door ouders (0 - 4 jaar), samen (4 – 9 jaar) of door kinderen zelf (9 – 18 jaar) ingevuld. Bij klinisch significante pijnscores stuurt deze applicatie e-alerts naar daarvoor aangewezen verpleegkundig specialisten werkzaam in het Prinses Máxima Centrum, waarop zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met het kind of de ouder om de pijnbehandeling samen te doorlopen. Doel van het project is om klinisch significante pijn die kinderen thuis ervaren te doen afnemen, en het gebruik van pijnstilling bij deze groep te doen toenemen.

Julia wordt begeleid door Prof. Dr. M.A. Grootenhuis  Dr. E. M. C. Michiels en Dr. W. Tissing