Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Julia Simon

PhD student
Julia Simon
Julia Simon
RELIEF studie: onderzoek naar de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een app (KLIK Pijnmonitor) om pijnmanagement thuis te verbeteren

Doelen van het onderzoek

Het onderzoek heeft drie doelen: 1) Het informeren van gezinnen over pijn bij kinderkanker en de behandeling daarvan in de thuissituatie, 2) het bieden van (telefonisch) advies op maat als ouders of kinderen via de KLIK Pijnmonitor app aangeven daar behoefte aan te hebben, en tot slot 3) het (voorbereiden van succesvolle) implementatie van de KLIK Pijnmonitor app in de zorg.


Hoe voeren we het onderzoek uit?

Sinds 2018 zijn we bezig met het onderzoek dat bestaat uit drie onderdelen:

Haalbaarheidsstudie: Zevenentwintig gezinnen en zes zorgverleners (pijnspecialisten) hebben de app getest, waarna met behulp van vragenlijsten en interviews is geïnventariseerd of de app gebruiksvriendelijk is en technisch goed functioneert.

 Effectiviteitsstudie: In februari 2021 zijn we gestart met een onderzoek waarvan de hoofdvraag luidt: zorgt gebruik van de app er ook daadwerkelijk voor dat kinderen thuis minder vaak pijn ervaren? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, vergelijken wij een groep kinderen die de app tot hun beschikking heeft met een groep kinderen die de app niet tot hun beschikking heeft (gerandomiseerd).

 Implementatiestudie: Gedurende het gehele project kijken we naar mogelijke factoren die toekomstige implementatie van de app in de zorg kunnen bevorderen én belemmeren, zodat daar vroegtijdig op ingespeeld kan worden.


Resultaten

Zowel ouders, kinderen als zorgverleners gaven in de haalbaarheidsstudie aan tevreden te zijn over de app. 92% Van de gezinnen gaf aan dat de app onderdeel zou moeten zijn van de standaardzorg, en zorgverleners benoemden verschillende manieren waarop de app de pijnzorg zou kunnen verbeteren. De effectiviteits- en implementatiestudie zijn nog in uitvoering. We verwachten de resultaten medio december 2022.


Betekenis voor
de zorg

Pijn is een van de meest gerapporteerde en stressvolle symptomen bij kinderen die behandeld worden voor kanker, en de behandeling van die pijn is vooral thuis vaak nog sub optimaal (Simon et al., 2020). De app moet dienen als een brug tussen het ziekenhuis en thuisfront. De hoop is dat de app ervoor zorg dat de drempel wordt verlaagt om om hulp te vragen, en er zo sneller en efficiënter ingegrepen kan worden als kinderen thuis pijn hebben. 


Onderzoeksteam

Erna Michiels (projectleider), Martha Grootenhuis (PI Psycho-oncologie), Wim Tissing (PI Supportive Care), Sasja Schepers (Postdoc).

 

Publicaties

Gepubliceerd:


Gesubmit:

 • Simon JDHP, Hooijman IS, Van Gorp M, Schepers SA, Michiels EMC, Tissing WJE, Grootenhuis MA. Digital Health Tools for Pain Monitoring in Pediatric Oncology: a Scoping Review and Qualitative Assessment of Barriers and Facilitators of Implementation.


In voorbereiding:

 • Simon JDHP, Michiels EMC, Tissing WJE, Van Gorp M, Graham ID, Grootenhuis MA, Schepers SA. Implementation of a Digital Health Intervention to Reduce Pain in Children with Cancer at Home: a Case Study
 • Simon JDHP, Schepers SA, Van Gorp M, Michiels EMC, Grootenhuis MA, Tissing WJE. Reducing Pain in Pediatric Oncology Patients at Home: Effectiveness of the KLIK Pain Monitor App
 • Reducing pain in children with cancer at home

  • dec. 2021
  • Julia D H P, Simon, et al
  • Supportive Care in Cancer
 • Pain at home during childhood cancer treatment

  • dec. 2020
  • Julia D H P, Simon, et al
  • Pediatric blood & cancer
Bekijk alle publicaties