Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Leendert Looijenga

Principal Investigator
Leendert Looijenga

Sinds het najaar van 2018 leidt Leendert een onderzoeksgroep in het Prinses Máxima Centrum. Hij richt zijn onderzoek op translationele patho-oncologie.
Bestuderen van de pathogenese van de verschillende typen kiemceltumoren bij de mens met als doel het ontwikkelen van de optimale (en vroege) methoden van diagnostiek en behandeling. Dit zowel voor het identificeren en toepassen van (moleculair) biomarkers. Dit zal leiden tot het toepassen van de meest effectieve behandeling met de minste bijeffecten, zowel op de korte als lange termijn

Phone +31 (0) 88 972 52 11