Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Loraine Cahn

PhD student
Loraine Cahn

Innovaties voor de LATER richtlijn follow-up kinderkanker: ontwikkeling en implementatie

Steeds meer kinderen met kanker overleven hun ziekte. Echter, 75% van de overlevenden van kinderkanker krijgt te maken met één of meerdere nadelige ‘late effecten’ van hun eerdere behandeling. De LATER-richtlijn beschrijft de follow-up zorg die nodig is voor deze relatief nieuwe groep van patiënten, en is gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke kennis.

In mijn project richt ik me samen met ‘survivors’, zorgverleners, beleidsmakers, onderzoekers, klinisch informatici en datascientists op de ontwikkeling en implementatie van drie innovaties voor de LATER-richtlijn:

  1. Ontwikkeling van de ICT tool “living guidelines.
    Om optimale zorg te kunnen leveren, is het essentieel dat de LATER richtlijn gebaseerd is op de meest recente wetenschap. Dit zal bewerkstelligd worden door de living guidelines tool.  
  2. Ontwikkeling van een LATER-clinical decision support tool en het ontwikkelen van een standaard LATER-individueel zorgplan (IZP).
    De clinical decision support tool wordt ontworpen om het gebruik van de LATER-richtlijn door artsen gedeeltelijk te automatiseren en zo te vergemakkelijken. Het IZP zal de vorm krijgen van een document dat aan de patiënt wordt meegegeven en het individuele follow-up zorgplan op een heldere manier uiteenzet.
  3. Het personaliseren van het LATER-IZP door middel van shared decision making.
    In dit proces gaan arts en patiënt in gesprek over het IZP, waarbij zij deze gezamenlijk aanpassen naar de persoonlijke wensen en voorkeuren van de patiënt, waardoor zorg op maat geleverd kan worden.

Supervisor(s): Prof. Dr. Leontien Kremer, Dr. Renée Mulder, Dr. Heleen van der pal