Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Luca Wams

Luca Wams

Onderzoeksassistent
Gezondheidsproblemen na 3D-geplande radiotherapie bij kinderen: een landelijke cohort studie.
Telefoon -

Bij ongeveer een derde van alle kinderkanker patiënten is radiotherapie een belangrijk onderdeel van de behandeling. Hoewel radiotherapie noodzakelijk is bij de behandeling van bepaalde soorten kanker, kan het ook late gezondheidsproblemen veroorzaken. Vanaf eind jaren 90 heeft er een verandering plaats gevonden van 2D geplande radiotherapie (2DRT) naar CT-gebaseerde 3D geplande radiotherapie (3DRT). Bij 2DRT worden de patiënten voornamelijk behandeld met twee bundels, waarbij het omliggende gezonde weefsel een relatief hoge dosis ontvangt. Door de verandering van 2D naar 3D geplande radiotherapie, is het aantal gebruikte bundels toegenomen en daarmee de dosis aan het gezonde omliggende weefsel afgenomen. De lagere dosis aan het gezonde omliggende weefsel bij 3DRT zal hypothetisch gezien leiden tot een vermindering van late gezondheidsproblemen, maar hierover zijn de klinische gegevens in grote cohorten schaars. (Links naar meer informatie over dit project, of andere studies naar late effecten van radiotherapie)

Mijn belangrijkste rol als onderzoeksassistent in deze studie is het berekenen van de dosis die omliggend weefsel/organen hebben ontvangen na 3DRT behandeling, door middel van het intekenen van risico organen in de verzamelde behandelplannen van kanker patiënten uit dit cohort. Mijn voornaamste taken omvatten het intekenen en berekenen van Dose Volume Histograms (DVHs), om de verzamelde informatie beschikbaar te maken voor analysedoeleinden.

Supervisor(s): Josien Hazewinkel-Beijer, Judith Kok, Jop Teepen