Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Maike Spoon

PhD student
Maike Spoon

De rol van het beenmerg micromilieu op CAR-T cel functionaliteit in B-cel precursor acute lymfatische leukemie

Chimeric Antigen Receptor (CAR) T celtherapie is een nieuwe vorm van immunotherapie voor de behandeling van kinderen met refractaire of recidiverende B-cel precursor acute lymfatische leukemie (BCP-ALL) die de overleving van patiënten drastisch heeft verhoogd. Hoewel indrukwekkende klinische resultaten zijn verkregen, is de behandeling met CAR-T celtherapie bij ongeveer de helft van de patiënten niet effectief. Dit illustreert de noodzaak om resistentiemechanismen beter te begrijpen om de effectiviteit van de therapie te verbeteren.

De micro-omgeving van het beenmerg van BPC-ALL speelt een belangrijke rol bij de persistentie en terugkomst van leukemie. De expansie, functie en de persistentie van CAR-T cellen op lange termijn, geassocieerd met langere ziektevrije overleving, kunnen worden belemmerd door immunosuppressieve factoren in de leukemische micro-omgeving van het beenmerg (de leukemische niche). In dit project willen de werking van CAR-T cellen in relatie tot hun cellulaire omgeving beter begrijpen door de interacties tussen CAR-T cellen, leukemische blasten, en beenmergcomponenten in kaart te brengen. We streven ernaar om factoren te karakteriseren die de interactie en functie van CAR-T cellen beïnvloeden met behulp van (3D) co-cultures en innovatieve beeldvormingstechnieken die lijken op een kunstmatige micro-omgeving van het beenmerg.