Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Mandy Smeets

PhD student
Mandy Smeets

De rol van het beenmerg micromilieu in B-cel precursor acute lymfatische leukemie

Telefoon 088 97 250 71

Mijn project focust op de interactie tussen mesenchymale stromale cellen (MSCs) en B-cel precursor acute lymfatische leukemie (BCP-ALL). Om deze interactie te onderzoeken, voeren we co-kweken uit van MSCs en BCP-ALL cellen. Supernatant van deze cokweken wordt gebruikt voor het meten van cytokines, en het sorteren van cellen wordt gedaan om eiwit en RNA te verkrijgen van beide fracties. RNA sequencen wordt uitgevoerd om veranderingen te detecteren in het genexpressie profiel van zowel MSCs als ALL cellen na co-kweek vergeleken met een mono-kweek.