Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Michiel Luijten

Michiel Luijten

Externe PhD student
Implementeren van PROMIS in de dagelijke klinische praktijk met behulp van het KLIK portal
Phone +31 (0) 20 56 61 326

Het Patient-Reported Outcomes Information System (PROMIS©) is een verzameling van instrumenten ontwikkeld in Amerika met behulp van item response theorie modellen. De afgelopen jaren zijn er meerdere pediatrische PROMIS instrumenten vertaald naar het Nederlands; Angst, Boosheid, Depressieve Symptomen, Vermoeidheid, Mobiliteit, Belemmeringen door Pijn, Relaties met Peers, Bovenste Extremiteit, Slaapstoornissen, Problemen door slaapstoornissen, Slaap Activiteiten en Algehele Gezondheid. Om deze instrumenten succesvol te implementeren in de kliniek, moeten de instrumenten gevalideerd en genormeerd worden in de Nederlandse populatie.

Michiels project wordt uitgevoerd in samenwerking met het AMC.
Hij wordt begeleid door Dr. L. Haverman (AMC), Dr. C. Terwee (VUmc), Dr. R. van Litsenburg en Prof. Dr. M. Grootenhuis