Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Miriam Douma

Miriam Douma

Externe PhD student
Op Koers Online
Phone +31 (0) 20 56 66 443

Middels twee gerandomiseerd onderzoeken met een controlegroep hebben we de effectiviteit onderzocht van twee online psychosociale groepsinterventies voor jongeren (12-18 jaar) en voor ouders van kinderen en jongeren (0-18 jaar) met een chronische ziekte: Op Koers Online. Het doel van de chat-interventie is het voorkomen en verminderen van psychosociale problemen door het aanleren van actieve copingvaardigheden met technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Positief lotgenotencontact is een belangrijk onderdeel van de interventie. Uitkomstmaten worden gemeten met gestandaardiseerde vragenlijsten ingevuld door deelnemers op vier momenten (van baseline tot 1 jaar follow-up). De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor de implementatie van Op Koers Online in het Prinses Máxima Centrum.

Miriams project wordt uitgevoerd in samenwerking met het AMC.
Zij wordt begeleid door Dr. L. Scholten (AMC), Dr. H. Maurice-Stam (AMC); Prof. Dr. M.A. Grootenhuis (Máxima)