Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Vanio Lo Presti

Vanio Lo Presti

PhD student
De ontwikkeling van genetisch gemodificeerde T cel therapie als behandeling voor refractaire acute myeloïde leukemie

Acute myeloïde leukemie (AML) is een hematologische tumor die wordt gekenmerkt door een verandering in het normale rijpingsproces van myeloïde voorlopercellen, die leidt tot te veel witte bloedcellen en beenmergfalen. Hematopoïetische celtransplantatie (HCT) is de standaard behandeling voor refractaire of recidiverende AML patiënten, maar 40% van de getransplanteerden ontwikkelt ook na deze behandeling een recidief. Een verbetering van de HCT procedure is dus noodzakelijk. Mijn PhD project focust op de ontwikkeling van een nieuwe therapie gebaseerd op het gebruik van genetische gemodificeerde navelstrengbloed (CB)-verkregen T cellen. Ons uiteindelijke doel is om het effect van HCT te versterken door het toevoegen van CB-T cellen die specifiek zijn voor een AML antigeen, om zo de overgebleven tumor cellen aan te vallen en terugval te voorkomen.