Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

VERITAS (neuroblastoom)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek voor de evaluatie van twee intensieve behandelplannen bij kinderen met hoog risico neuroblastoom
Wie kan meedoen

• Kinderen met hoog risico neuroblastoom bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaard chemotherapie


Doel

Het doel van dit onderzoek is de behandeling van patiënten met een neuroblastoom, die onvoldoende gereageerd hebben op de eerste standaard chemotherapie, verder te verbeteren. In dit onderzoek worden twee verschillende behandelplannen onderzocht. Eerst wordt gekeken of de beide behandelplannen effectief zijn en of er niet teveel bijwerkingen zijn. Daarna worden de beide behandelplannen vergeleken om te bepalen welk behandelplan het beste resultaat geeft.


Achtergrond

Een deel van de kinderen met hoog risico neuroblastoom reageert onvoldoende op het eerste deel van de standaard chemotherapie. Deze patiënten hebben een extra, intensievere behandeling nodig.

Tot nu toe werden bij kinderen die onvoldoende resultaat hadden verschillende behandelingen toegepast. Meestal werd gekozen voor extra kuren met andere chemotherapie of voor zogenaamde 131I-mIBG-therapie. De radioactieve stof 131I-mIBG wordt aangetrokken door de tumorcellen en bestraalt daarmee de tumorcellen in het lichaam gedurende een aantal dagen van binnenuit.

In deze studie willen we deze twee behandelplannen met elkaar vergelijken. Een loting (‘randomisatie’) bepaalt volgens welk behandelplan het kind behandeld wordt. De helft van de kinderen krijgt een kuur met het medicijn thiotepa (chemotherapie), de andere helft krijgt een behandeling met 131I-mIBG en topotecan.

Naast deze behandeling zullen alle patiënten voorafgaand drie kuren TEM-IRI (temozolomide en irinotecan) krijgen. Na de behandeling met thiotepa of 131I-mIBG en topotecan worden alle patiënten behandeld met BuMel (busulfan en melfalan) gevolgd door radiotherapie. Hierna wordt door de oncoloog verdere behandeling besproken.

Deze studie is momenteel gesloten voor deelname. 


Datum laatste controle

1 februari 2024