Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

CHIP-AML22/Master (Acute Myeloïde Leukemie)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van kinderen en jongeren met nieuw gediagnosticeerde AML.
Wie kan meedoen
  • Kinderen en jongeren met acute myeloïde leukemie (AML) bij wie de ziekte onlangs is vastgesteld (nieuw gediagnosticeerd)
  • Leeftijd: 0 tot en met 18 jaar

Doel

We willen onderzoeken of we de behandeling van kinderen en jongeren met AML kunnen verbeteren door:

  1. Een verbetering van de indeling in risicogroepen voor de behandeling
  2. Het toevoegen van extra behandelmogelijkheden voor bepaalde groepen

Achtergrond

De behandeling van AML bestaat uit intensieve chemokuren, en soms nog een stamceltransplantatie. Om te bepalen hoe de behandeling er precies uit moet zien, worden patiënten verdeeld in verschillende behandelgroepen, dit noemen we “risicogroepen”. We bepalen de risicogroep onder andere door te kijken naar de kenmerken van de AML-cellen die bij de diagnose gezien worden, en hoe de ziekte in het begin van de behandeling reageert.

Het protocol dat tot nu toe gebruikt werd voor de behandeling van kinderen en jongeren met AML liet goede resultaten zien: 70-80% van de kinderen overleeft de ziekte met deze behandeling. Als de ziekte niet reageert op de behandeling, of later weer terugkomt, zijn de vooruitzichten slechter. Het is daarom belangrijk om te voorkomen dat de AML niet reageert of weer terugkomt.

In het nieuwe onderzoek blijven we in grote lijnen dezelfde behandeling geven als we eerder al deden. Met de informatie die we hebben gekregen uit eerder onderzoek kunnen we nu wel nog beter kijken naar de kenmerken die de risicogroep voor de behandeling bepalen. Ook willen we voor specifieke groepen extra behandelmogelijkheden aan de standaard behandeling toevoegen. We hopen dat we hiermee de behandeling kunnen verbeteren.

Dit wetenschappelijk onderzoek is opgezet door het NOPHO-DB-SHIP consortium (een samenwerking van 14 verschillende landen in en buiten Europa) en wordt uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen. In Nederland wordt het onderzoek gedaan in het Prinses Máxima Centrum.


Voor vragen over deelname kun je je wenden tot je behandelend arts/de behandelend arts van je kind.


Datum laatste controle

14 juli 2023