Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

KLIK-PROM-portaal onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van het KLIK-PROM-portaal
Wie kan meedoen

Alle jongeren van 12-21 jaar die in het Prinses Máxima Centrum zorg of follow-up krijgen, ouders van kinderen 0 tot 21 jaar, en zorgverleners.


Doel

Het doel van dit onderzoek is om het KLIK-PROM-portaal zo goed mogelijk te laten aansluiten bij kinderen, jongeren en hun ouders. We willen weten wat ze er goed aan vinden en wat ze denken dat er beter kan.


Achtergrond

In het Prinses Máxima Centrum worden gezinnen uitgenodigd om deel te nemen aan KLIK. KLIK staat voor Kwaliteit van Leven In Kaart. Via het KLIK-PROM-portaal (www.hetklikt.nu) vragen wij kinderen (of hun ouders) en jongeren om voor een bezoek aan de polikliniek, online vragenlijsten in te vullen. De vragen gaan bijvoorbeeld over hoe het op school/werk gaat, hoe het contact met vrienden is, hoe het zit met hun energie en of ze goed slapen. De vragen kunnen de kinderen of jongeren thuis op hun computer, tablet of smartphone beantwoorden. De antwoorden worden tijdens een afspraak door de dokter of verpleegkundig specialist besproken.

We willen het KLIK-PROM-portaal graag verbeteren door van de kinderen, jongeren en hun ouders te horen waar ze tevreden over zijn en wat er beter kan. Dit zullen we doen door interviews die online of in het Prinses Máxima Centrum kunnen plaatsvinden. Ook zullen we focusgroepen houden met zorgverleners.


Voor vragen over deelname kun je je wenden tot je behandelend arts/de behandelend arts van je kind.


Datum laatste controle

6 maart 2024