Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Wetenschappelijke integriteit

Research speelt een prominente rol in het Prinses Máxima Centrum en is van cruciaal belang voor de verhoging van de overlevingskansen van kinderen en de afname van late effecten. Het Prinses Máxima Centrum wil het beste wetenschappelijk onderzoeksinstituut op kinderoncologisch gebied in Europa worden met toptalent uit zowel binnen- als buitenland.

Binnen het Prinses Máxima Centrum rust op alle betrokkenen bij het onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd. In de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (VSNU 2018) worden deze beginselen uitgewerkt. Deze worden ook door het Prinses Máxima Centrum onderschreven en zijn nader uitgewerkt en toegelicht in de Researchcode Prinses Máxima Centrum.

Eén van de middelen ter toetsing van de wetenschappelijke integriteit is het recht te klagen indien (het vermoeden bestaat dat) medewerkers van het Prinses Máxima Centrum de wetenschappelijke integriteit schenden. Wij stellen het op prijs als klachten over wetenschappelijk handelen aan ons kenbaar worden gemaakt. Dat geeft ons de mogelijkheid om een oplossing te vinden en helpt ons de wetenschappelijke integriteit te waarborgen.

Lees alle informatie in de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit.
Heeft u vragen, neem contact op met Margriet Mijer


De klachtencommissie bestaat uit:

Jan Hoeijmakers (Voorzitter)

Martha Grootenhuis (Algemeen lid)

Florien van Woerden-Poppe (Jurist)

Margriet Mijer (Secretaris)

Marcel Kool (Vertrouwenspersoon)

Hans Merks (Vertrouwenspersoon)