Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Stam groep

Enkele vormen van acute leukemie hebben een slechte prognose en een hoog risico om terug te keren na behandeling. Op deze vormen richt onze onderzoeksgroep zich. We zoeken genetische karaktereigenschappen om zo nieuwe behandelstrategieën te kunnen ontwikkelen.
Groepsleider: Dr. Ronald Stam
Telefoon +31 (0 )88 972 76 72

 Hoewel de behandelingen voor kinderen met acute leukemie over de laatste decennia enorm zijn verbeterd, zijn er nog altijd subgroepen van patiënten waarvoor de prognose uitermate slecht is. Zuigelingen (kinderen jonger dan 1 jaar) met Acute Lymfatische Leukemie (ALL) met afwijkingen in het zogenaamde MLL gen bijvoorbeeld hebben momenteel 5-jaars overlevingskansen van slechts 30-40%. Afwijkingen in het MLL gen komen ook voor bij kinderen met Acute Myeloïde Leukemie (AML), en ook bij deze vorm van leukemie heeft een groot deel van de patiënten overlevingskansen van slechts 10-30%. Het typische verloop van de behandeling voor deze hoog-risico vormen van leukemie op de kinderleeftijd is een ogenschijnlijk succesvolle inductie van remissie, gevolgd door zeer moeilijk te behandelen recidieven. De zeer hoge frequentie aan recidieven laat overduidelijk zien dat onze huidige behandelingen niet toereikend zijn om deze vormen van leukemie adequaat te genezen. Het is dan ook van het grootste belang dat we nieuwe en meer effectieve medicijnen vinden waarmee daadwerkelijk complete remissies geïnduceerd kunnen worden.

"Hoe zeldzaam een type leukemie ook mag zijn, elke patiënt verdient de beschikbaarheid van een werkend medicijn om de strijd tegen de ziekte te kunnen winnen."Dr. Ronald Stam - Groepsleider

Met onze onderzoeksgroep zijn we dan ook voortdurend op zoek naar specifieke genetische karaktereigenschappen van verscheidene hoog-risico vormen van leukemie, om nieuwe behandelstrategieën tegen te ontwikkelen. Met ons werk trachten we ze vaak en zo snel mogelijk nieuwe therapeutische opties te ontwikkelen om zo onze behandelende oncologen meer ammunitie te bieden tijdens de behandeling van moeilijk te behandelen vormen van leukemie bij kinderen. We streven er daarbij naar de in ons laboratorium nieuw gevonden behandelmogelijkheden zo goed en volledig mogelijk te testen, zodat ons werk voldoende bewijs levert dat het mogelijk maakt deze innovatieve behandelopties direct toe te passen in de kliniek.   
 

Stam groep