Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Kirsten Vrenken

Postdoc
Kirsten Vrenken

Identificatie van nieuwe behandelstrategieën voor zuigelingen met MLL-herschikte acute lymfatische leukemie met behulp van uitgebreide preklinische modellen

Telefoon 088 972 76 72

Terwijl de overleving van kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) enorm verbeterd is over de laatste decennia, blijft de prognose voor zuigelingen met MLL-herschikte ALL zeer slecht. Hoewel deze patiënten in eerste instantie goed lijken te reageren op therapie, ontwikkelen zij vaak, en in een relatief kort tijdsbestek, recidieven die therapie ongevoelig zijn. Het is daarom van groot belang dat we nieuwe en meer effectieve medicijnen ontwikkelen voor deze hoog risico patiënten. Tijdens dit project richten wij ons op het ontwikkelen van accurate preklinische modellen. Hierin zullen wij vervolgens de effectiviteit van veelbelovende, door onze groep gevonden, nieuwe medicijnen testen. Op deze manier willen wij de ontwikkeling van nieuwe, effectieve therapieën en de vertaling daarvan naar de kliniek bespoedigen. Daarnaast zullen we onze preklinische modellen gebruiken om inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen die leiden tot therapie ongevoeligheid van MLL­-herschikte ALL cellen ten opzichte van de huidige therapie, alsmede onze nieuw gevonden medicijnen. Dit zal ons vervolgens helpen met het vinden van nieuwe medicijnen die effectief zijn in het voorkomen en/of behandelen van recidieven.