Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

PINOCCHIO (verschillende soorten kanker)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen naar het metabolisme, de verdeling en de uitscheiding van chemotherapie in het lichaam, ook wel farmacokinetiek genoemd.
Wie kan meedoen
  • Kinderen die chemotherapie of tyrosinekinaseremmers (TKI's) krijgen als standaardzorg
  • Leeftijd: ≤18 jaar voor stratum I en ≤21 jaar voor stratum II

Doel

Met de PINOCCHIO-studie onderzoeken we in hoeverre het lichaam van een jong kind anders omgaat met chemotherapie of tyrosinekinaseremmers (TKI’s) dan het lichaam van een volwassene of ouder kind. Dat doen we door in het bloed de concentratie van het geneesmiddel te meten. Zo kunnen we er achter komen of de dosering voor kinderen aangepast moet worden.

In stratum I onderzoeken we dit bij negen veelgebruikte middelen voor chemotherapie: carboplatine, cisplatine, cytarabine, dactinomycine, daunorubicine, doxorubicine, etoposide, methotrexaat en vincristine.

In stratum II onderzoeken we dit bij verschillende TKI’s (ALK-, BCR-ABL-, MEK-, VEGFR-, EGFR-, FLT3- en NTRK-remmers).


Achtergrond

De meeste informatie over het gebruik van chemotherapiemiddelen en TKI’s komt van onderzoek in volwassenen. Deze informatie wordt ook gebruikt voor kinderen, zonder dat we weten of dit juist is voor deze patiëntengroep.

Het lichaam van een kind is in de eerste jaren van het leven volop in ontwikkeling. Het metabolisme, de verdeling en uitscheiding van chemotherapie en TKI’s in het lichaam (ook wel farmacokinetiek genoemd) kan daardoor anders zijn. Gebrek aan informatie over de wijze waarop het lichaam van een kind deze geneesmiddelen verwerkt kan leiden tot overdosering of onderdosering. En als gevolg: een hoger risico of minder werkzaamheid van de behandeling.

Met dit onderzoek willen we kijken naar de verschillen in farmacokinetiek tussen volwassenen en kinderen van verschillende leeftijden, om er zo achter te komen of de behandeling voor kinderen aangepast moet worden.

Bij kinderen die meedoen aan dit onderzoek wordt op een aantal momenten na de toediening van chemotherapie of TKI extra bloed afgenomen. Aan de behandeling met chemotherapie of TKI zal niets veranderen wanneer een kind meedoet aan dit onderzoek.

Voor vragen over deelname kun je je wenden tot je behandelend arts/de behandelend arts van je kind.


Datum van laatste controle

15 februari 2022