Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Coco de Koning

Coco de Koning

Postdoc
Immuunfunctie herstel na stamceltransplantatie in kinderen

Vier op de 10 kinderen overlijden nog aan zware complicaties na een stamceltransplantatie. De oorzaak hiervan is vaak een slecht immuunherstel, wat leidt tot complicaties als transplantatieziekte, infecties, of terugkomst van leukemie. De huidige mogelijkheden om de ontstane complicaties te behandelen zijn beperkt. Ook ontwikkelen ze plots en met snelle progressie van ziekteverschijnselen, wat de behandeling bemoeilijkt. Er zijn dus vroege voorspellers nodig waarmee die complicaties eerder te herkennen zijn, zodat er zo snel mogelijk gestart kan worden met behandelen. Ook zijn nieuwe inzichten nodig om betere behandelingen te ontwikkelen dan die nu beschikbaar zijn.

Wij, en andere onderzoekers, hebben eerder al aangetoond dat de hoeveelheid immuuncellen sterk gerelateerd is aan zware complicaties en overleving na stamceltransplantatie. Echter blijkt het niet mogelijk om in de individuele patiënt het risico op complicaties te voorspellen aan de hand van cel aantallen alleen. De oplossing voor dit probleem is om niet alleen te kijken naar de kwantiteit, maar ook naar de kwaliteit van het immuunherstel. Daarnaast kunnen met informatie over immuuncel functie herstel nieuwe behandelingen ontwikkelt worden die de kans op complicaties verkleinen.

Mijn onderzoek richt zich daarom op de functie van immuuncellen, in de ontwikkeling van complicaties na een stamceltransplantatie. Met dit onderzoek verwachten wij nieuwe inzichten te krijgen waarom sommige kinderen een slechter immuunherstel hebben, en complicaties ontwikkelen. Hierdoor kunnen we complicaties bij ieder kind na een stamceltransplantatie sneller voorspellen, en kan er dus sneller behandeld worden. Dit onderzoek kan een belangrijke stap zijn richting betere behandelingsmogelijkheden voor kinderen die levensbedreigende complicaties krijgen na een stamceltransplantatie.