Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Jette Bakhuizen

PhD student
Jette Bakhuizen

PrediCT (Predisposition to Childhood Tumors) – Onderzoek naar erfelijke aanleg bij kinderkanker

Telefoon 088 97 27 682

Meestal weten we niet waarom een kind kanker krijgt, maar soms wel. Een deel van de kinderen met kanker heeft een erfelijke aanleg voor het krijgen van kanker. Deze kinderen hebben een verandering in hun erfelijk materiaal, het DNA. Het is belangrijk om te weten of een kind een erfelijke vorm van kanker heeft omdat dit invloed kan hebben op de behandeling en controles na de behandeling. Ook kan het voor familieleden van de patiënt belangrijk zijn om te weten dat er een erfelijke aanleg voor kanker in de familie voorkomt. Helaas is het soms lastig om deze kinderen te herkennen.

In dit onderzoek kijken we wat de beste manier is om kinderen met een erfelijke vorm van kanker op te sporen. Hiervoor vergelijken we twee manieren:

- De kinderoncoloog beoordeelt met behulp van een ontwikkelde tool hoe hoog de kans is op erfelijke aanleg. Bij een hoge kans op een erfelijke vorm van kanker wordt een kind doorverwezen naar een erfelijkheidsarts (klinisch geneticus). De erfelijkheidsarts bepaalt welke specifieke testen gedaan kunnen worden.
- Met toestemming van kind en ouders onderzoeken we in het DNA van het kind naar veranderingen in een verzameling van alle bekende genen waarvan we weten dat ze kunnen bijdragen aan het ontstaan van kinderkanker.

Uiteindelijk zullen we deze verschillende routes vergelijken en evalueren. Zo kunnen we richtlijnen ontwikkelen voor de meest optimale route om kinderen met een erfelijke vorm van kanker op te sporen. Ook krijgen we door deze studie beter inzicht in het aandeel erfelijke aanleg als verklaring voor kinderkanker.