Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Josien Hazewinkel-Beijer

Josien Hazewinkel-Beijer

PhD Student
Gezondheidsproblemen na 3D-geplande radiotherapie bij kinderen: een landelijke cohort studie
Telefoon 088 97 25 192

Bij ongeveer een derde van alle kinderkanker patiënten is radiotherapie een belangrijk onderdeel van de behandeling. Hoewel radiotherapie noodzakelijk is bij de behandeling van bepaalde soorten kanker, kan het ook late gezondheidsproblemen veroorzaken. Vanaf eind jaren 90 heeft er een verandering plaats gevonden van 2D geplande radiotherapie (2DRT) naar CT-gebaseerde 3D geplande radiotherapie (3DRT). Bij 2DRT worden de patiënten voornamelijk behandeld met twee bundels, waarbij het omliggende gezonde weefsel een relatief hoge dosis ontvangt. Door de verandering van 2D naar 3D geplande radiotherapie, is het aantal gebruikte bundels toegenomen en daarmee de dosis aan het gezonde omliggende weefsel afgenomen. De lagere dosis aan het gezonde omliggende weefsel bij 3DRT zal hypothetisch gezien leiden tot een vermindering van late gezondheidsproblemen, maar hierover zijn de klinische gegevens in grote cohorten schaars.

Het doel van mijn PhD is het inzichtelijk maken van de late gezondheidsproblemen bij kinderen die behandeld zijn met 3DRT door het opzetten van een landelijk cohort. Om deze gezondheidsproblemen inzichtelijk te maken, worden ze verzameld voor deze kinderen/jong volwassenen. Tevens worden de specifieke radiotherapie gegevens verzameld, zoals digitale afbeeldingen, de daadwerkelijk gegeven behandelplannen en de dosis volume histogrammen.

Supervisor(s): Cecile Ronckers, Geert Janssens, Leontien Kremer, Jop Teepen, Judith Kok