Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Kremer groep

Ons hoofddoel is het verbeteren van wetenschappelijke kennis en zorg rond late gezondheidsproblemen bij survivors van kinderkanker. We hebben expertise in het uitvoeren van grote epidemiologische studies op cohorten van kinderen met kanker en survivors, in het uitvoeren van (eHealth) interventies en implementatie studies en in het ontwikkelen van systematische reviews, richtlijnen en uitkomst indicatoren. Het onderzoek is ingebed en wordt uitgevoerd door lokale, nationale (LATER studie groep) en internationale netwerken, waaronder het pan-Europese ‘PanCare network’ en de ‘International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group’ (IGHG).

Groepsleider: Prof.dr. Leontien Kremer, pediatrician
Telefoon 088 97 25 192


Survivorship onderzoek

Nog vele jaren na behandeling hebben mensen die als kind kanker hebben gehad (survivors van kinderkanker) een aanzienlijk risico op het ontwikkelen van lange termijn effecten ten gevolge van hun eerdere behandeling van kanker. Onze groep focust op het kwantificeren van de rol van de behandeling van kinderkanker en andere belangrijke risicofactoren die impact hebben op de gezondheid en kwaliteit van leven, en op het ontwikkelen, valideren en implementeren van predictiemodellen en mogelijke (eHealth) interventies.

Onze groep werkt samen met de LATER-polikliniek, TDC-LATER en survivors. In Nederland hebben we meer dan 12,000 5-jaar survivors geïdentificeerd die tussen 1963 en 2014 behandeld zijn voor kinderkanker. Hiervan hebben meer dan 6,000 survivors deelgenomen aan een multidisciplinaire nationale studie genaamd de Dutch Childhood Cancer Survivor Study 1 (DCCSS-LATER 1). Hierbij zijn gegevens verzameld over de diagnose en behandeling, gezondheid, leefstijl en het psychosociaal functioneren middels vragenlijsten, en gezondheidsuitkomsten via koppelingen met gezondheidsregisters. In de vervolgstudie, de DCCSS-LATER 2, bezochten ongeveer 2400 survivors de LATER-poli waarbij medische gegevens en bloedmonsters verzameld zijn voor verder onderzoek. Het nationale LATER onderzoek is uniek in de wereld. Lopende onderzoeksonderwerpen waar we ons mee bezig houden zijn ziektelast, tweede tumoren, cardiovasculaire toxiciteit, vruchtbaarheid, leefstijl, veroudering, sterfte, broosheid/kwetsbaarheid, vermoeidheid, psychosociale gezondheid, bestralingsepidemiologie, lasten voor de gezondheidszorg en evaluatie van zorg.

Internationaal zijn we partner in het Europese PanCareSurFup project en ligt onze focus op hartziekten na behandeling voor kinderkanker en het ontwikkelen van richtlijnen, waaronder zorgmodellen en transitie van zorg. In het Europese PanCareLIFE project focussen we op de ontwikkeling van richtlijnen voor vruchtbaarheid en het behoud daarvan. Hiernaast geeft Leontien Kremer leiding aan de Europese PanCareFollowUp studie over de implementatie van survivorship zorg in vier landen en de ontwikkeling van een eHealth leefstijl interventie. Daarnaast voeren we studies uit in samenwerking met de Childhood Cancer Survivor Study, Verenigde Staten.

"The results of clinical research have to be included in guidelines to improve the quality of care." Prof.dr. Leontien Kremer - Groepsleider


Systematische reviews, richtlijnen en uitkomstindicatoren voor zorg

Systematische reviews worden in de huidige tijd van evidence-based geneeskunde steeds waardvoller. Zij geven een helder inzicht in de meest recente wetenschappelijke kennis en liggen ten grondslag aan specifieke onderzoeksvragen of maken het gebrek daaraan duidelijk. Ze zijn het startpunt voor nieuwe klinische onderzoeken in kinderoncologie. Tevens vormen ze de basis voor richtlijnen. Richtlijnen zijn essentieel om de onderzoeksresultaten te vertalen naar de dagelijkse klinische praktijk.

Binnen het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie ondersteunt de Systematische Review & Richtlijn Unit zowel Cochrane systematische reviews als andere soorten systematische reviews over kinderkanker.

Verder voorziet onze groep in evidence-based methodologie voor het ontwikkelen van richtlijnen binnen kinderoncologie. We ontwikkelen internationaal geharmoniseerde richtlijnen voor de lange termijn follow-up zorg voor survivors en voor het behoud van vruchtbaarheid voor kinderen met kanker, en ontwikkelen nationale en internationale supportive care richtlijnen. Hiernaast richten we ons de ontwikkeling van uitkomstindicatoren om de kwaliteit van zorg in kaart te brengen. Leontien Kremer is de oprichter en co-chair van de IGHG, samen met Melissa Hudson van het St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, Verenigde Staten.
Handboek systematische reviews PMC
Handboek richtlijnen IGHG

 

Meer informatie


 Links

Promoties

Media and news
Kremer groep