Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Remy Merkx

Remy Merkx

PhD student

Vroege detectie van cardiale dysfunctie in survivors van kinderkanker; een LATER studie

Telefoon (+31)(0)24 36 68 968

Survivors van kinderkanker hebben een substantieel risico om later in het leven, zelfs decennia na behandeling, cardiovasculaire ziekte te ontwikkelen. Met name hartfalen is een bekend lange termijn effect na behandeling met anthracyclines en radiotherapie op het hart. Survivors worden frequent gescreend middels echocardiografie om cardiale dysfunctie vroegtijdig te herkennen, nog vóór het mogelijk uitmondt in symptomatisch hartfalen. Echter, de gebruikte echocardiografische maten voor cardiale dysfunctie wijken pas laat in het ziekteproces af. Mijn focus binnen deze landelijke studie is om de prevalentie van en therapie-gerelateerde risicofactoren voor cardiale dysfunctie op echocardiografie gedetailleerd te beschrijven, en nieuwere strategieën voor vroege detectie, zoals strainanalyse, te evalueren. Daarnaast onderzoeken wij de toegevoegde diagnostische waarde van biomarkers in het bloed (PhD project Jan Leerink) en ECG bevindingen (PhD project Esmée de Baat).

Supervisors Radboudumc: Prof. dr. L. Kapusta, Prof. dr. ir. C.L. de Korte, Dr. J. Loonen

Supervisors Prinses Máxima Center: Dr. E.A.M. Feijen, Dr. A.M.C. Mavinkurve-Groothuis, Prof. Dr. L.C.M. Kremer

Supervisors Amsterdam UMC: Prof dr. Y. Pinto, Dr. W.E.M. Kok

Publicaties:

Merkx R, Duijnhouwer AL, Vink E, Roos-Hesselink JW, Schokking M. Aortic Diameter Growth in Children with a Bicuspid Aortic Valve. Am J Cardiol 2017;120(1):131-136.

Duijnhouwer A, van den Hoven A, Merkx R, et al. Differences in Aortopathy in Patients with a Bicuspid Aortic Valve with or without Aortic Coarctation. J Clin Med. 2020;9(2):290.