Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Samenwerking apotheken Prinses Máxima Centrum en Antoni van Leeuwenhoek

Impuls voor onderzoek naar betere farmacotherapie in de kinderoncologie.

Per 1 november 2020 komt prof. dr. Alwin Huitema, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog in het Antoni van Leeuwenhoek (AvL), in deeltijd werken bij het Prinses Máxima Centrum. Samen met ziekenhuisapotheker dr. Lidwien Hanff gaat hij het farmacologisch onderzoek voor kinderen met kanker verder uitbreiden. Met de aanstelling wordt de samenwerking met het AvL geïntensiveerd en wordt de kennis vanuit de volwassenenoncologie geïntegreerd met de kinderoncologie.

De inzet van geneesmiddelen is een onmisbaar onderdeel van de multidisciplinaire behandeling van kinderen met kanker. Farmacologische kennis is nodig voor het bepalen van de juiste dosis voor kinderen, hetgeen onder meer afhankelijk is van de leeftijd van het kind. Ook is farmacologische kennis nodig voor keuzes voor combinaties van medicijnen die behandelaars kunnen inzetten, waarbij te verwachten bijwerkingen op korte en langere termijn een belangrijk aandachtspunt zijn.

Research uitbreiden
De onderzoeksgroep van Huitema en Hanff gaat de research op onco-farmacologisch gebied uitbreiden. Huitema neemt veel kennis mee uit de volwassenenoncologie. Nieuwere geneesmiddelen zijn vaak al bekend in de volwassen setting, maar kennis over toepassing bij kinderen ontbreekt nogal eens. Bij de inzet van nieuwe geneesmiddelen bij kinderen met kanker kan de onderzoeksgroep gebruik maken van eerdere research bij volwassenen.

Samenwerking is cruciaal
De intensieve samenwerking tussen AvL en het Prinses Máxima Centrum is cruciaal, zowel voor de research als de behandeling. Deze samenwerking brengt de enige twee in kanker gespecialiseerde apotheken van Nederland bij elkaar. Ook kunnen beide apotheken gebruik maken van elkaars expertise en faciliteiten, zoals een groot onderzoekslab, een productie-unit voor geneesmiddelen-bereiding en zogeheten VTGM-robots (‘voor toediening gereed maken’).

Kwaliteit van leven
De komst van Huitema verstevigt de ambitie van de Máxima-apotheek om veel eigen research te doen, met inbreng van apothekers, klinisch farmacologen en wetenschappelijk onderzoekers. De korte lijnen naar kinderoncologische zorg maken het mogelijk om grote stappen te zetten in de ontwikkeling van de farmacotherapie voor kinderen. De inzet van de nieuwe onderzoeksgroep is breed. Het gaat van fase 1-studies tot translationeel onderzoek, ofwel het vertalen van wetenschappelijke bevindingen naar de behandelpraktijk. De research is bovendien breder dan genezing met hulp van medicijnen. Ook de kwaliteit van leven is een belangrijk onderzoeksthema. Bijvoorbeeld in een beoogde studie naar het verminderen van zenuwpijn, een nare bijwerking waar veel kinderen met kanker last van hebben.

Optimale behandelstrategieën
De onderzoeksgroep van Huitema en Hanff gaat onder meer onderzoek doen naar optimale combinaties en volgorde van therapieën binnen de kinderoncologie en zet in op het gestructureerd verzamelen en interpreteren van kindergeneeskundige data van kankermedicatie. In de behandeling van kinderen wordt de expertise van de groep ingezet bij het vaststellen van doseerschema’s, het bepalen van biomarkers, het monitoren van bijwerkingen en de selectie van de optimale toedieningsvormen. Door het optimaliseren en personaliseren van behandelstrategieën kunnen bijwerkingen verminderd worden, met behoud of zelfs verbetering van de effectiviteit.