Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Merel Nap-van der Vlist

Voormalig externe PhD student
Merel Nap-van der Vlist
Merel Nap-van der Vlist

PRO-ACTIVE: Meer grip krijgen op vermoeidheid, pijn en meedoen in de maatschappij bij kinderen met een langdurige/levensbedreigende ziekte

Phone +31 (0) 88 75 54 096

(1) PROactive KLIK: een prospectieve cohort studie waarbij we kijken naar kinderen met (auto)immuunziekten, taaislijmziekte (CF), kinderen na de behandeling van kanker en kinderen met onverklaarde vermoeidheids- en pijnklachten. We onderzoeken welke biologische factoren, zoals ziekteactiviteit en psychosociale factoren een rol spelen in vermoeidheid, pijn en meedoen in de maatschappij. Kinderen vullen vragenlijsten in over deze thema’s op www.hetklikt.nu en deze uitkomsten worden gekoppeld aan biologische uitkomstmaten uit het patiëntendossier.

(2) Diepte-interviews: Een kwalitatieve studie waarbij we via diepte-interviews met ouders en kinderen beter grip proberen te krijgen op maatschappelijke participatie. Welke thema’s zijn belangrijk voor ouders en kinderen rondom maatschappelijke participatie? Welke rol spelen vermoeidheid en pijn hierin?

(3) PROfeel: een eHealth studie waarbij we tieners middels een app op hun smartphone inzicht willen geven in hun klachten van vermoeidheid en/of pijn op individueel niveau. Tieners vullen 6 weken lang data in via de app, dit leidt tot een persoonlijk rapport.

Merels project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
he is supervised by Dr. S.L. Nijhof (WKZ), Prof. Dr. E.M. van de Putte (WKZ), Prof.  Dr. C.K. van der Ent (WKZ), Prof. Dr. M.A. Grootenhuis, Prof. dr. M.M. van den Heuvel-Eibrink and Dr. G.A. Dalmeijer (Julius Centre)

Publicaties


Proefschrift
Klik hier.