Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Grootenhuis groep

We bepalen en verminderen de medische traumatische stress van de behandeling en verbeteren de kwaliteit van leven voor kinderen met kanker, patiënten, overlevenden en hun families gedurende de hele levensduur. We bestuderen 1) de (neuro)psychosociale gevolgen en kwaliteit van leven; 2) risico- en beschermende factoren; 3) de ontwikkeling, haalbaarheid, effectiviteit en implementatie van psychosociale interventies.
Groepsleider: Prof.dr. Martha Grootenhuis
De totstandkoming van het Prinses Máxima Centrum met als belangrijkste focus op het verbeteren van de overlevingskans met behoud van kwaliteit van leven biedt de mogelijkheid om een ​​nationale benadering te kiezen voor de systematische aanpak van psychosociale zorg en de ontwikkeling van interventies voor alle gezinsleden, die moeten worden geëvalueerd op effectiviteit.


De diagnose kanker bij een kind is een van de meest stressvolle gebeurtenissen die een gezin kan overkomen. Vanaf de geboorte tot ze volwassen zijn, bevinden kinderen zich in een proces van fysieke, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van het kind moet rekening worden gehouden met speciale behoeften in de context van het gezin (ouders, broers en zussen), de medische context (soort diagnoses en behandeling), maar ook de uitgebreide sociale omgeving (vrienden, school, gezondheidswerkers). Het hele gezin heeft de moeilijke taak om zich aan te passen aan een situatie die gedomineerd wordt door de stress van langdurige onzekerheid en machteloosheid. Aandacht besteden aan het ontwikkelingstraject van kinderen en gezinnen is een van de kernmissies van het Prinses Máxima Centrum.

(Neuro)psychologische gevolgen zijn afhankelijk van risico- en beschermende factoren. Dit zijn o.a. familieachtergrond en premorbide functioneren, maar ook copingsmechanismes en sociale hulpbronnen. Een grote rol spelen interventies die worden aangeboden in de medische context (bijvoorbeeld psycho-educatie, voorbereiding op medische procedures) evenals interventies op individueel niveau of in groepsverband. Verder is met het KLIK-portaal, waarin door de patiënt gerapporteerde resultaten worden teruggekoppeld, aangetoond dat communicatie in de klinische praktijk over kwaliteit van leven resulteert in meer aandacht voor psychosociaal functioneren en dat de tevredenheid over de zorg verbetert.

Een belangrijk doel van psychosociaal onderzoek en praktijk is om de last van de behandeling te verlagen en de kwaliteit van leven van kankerpatiënten, overlevenden en hun families tijdens de hele levensduur te verbeteren. Er zijn grote stappen gezet in onderzoek naar psychosociale gevolgen en het ontwikkelen van psychosociale interventies voor de behandeling van psychosociale gevolgen bij kinderknaker in de afgelopen drie decennia, maar er moet nog veel meer worden gedaan. De komende jaren starten nieuwe onderzoeksprojecten en waar mogelijk worden beschikbare interventies aangepast en geïmplementeerd en wordt de effectiviteit geëvalueerd.

Het onderzoek zal zich richten op:

  • (neuro)psychosociale uitkomsten (kwaliteit van leven, psychosociale stress) en bepalende factoren gedurende het gehele behandeltraject
  • evidence-based interventies: ontwikkelen, testen en implementeren van innovatieve interventies
  • juiste ontwikkeling van de vragenlijsten

 

"Kanker bij kinderen treft het hele gezin, daarom is screening en monitoring belangrijk voor iedereen om medische traumatische stress te voorkomen en om tijdig interventies aan te bieden. " Prof.dr. Martha Grootenhuis - Groepsleider
Prinses Máxima Centrum Foundation

Via de Prinses Máxima Centrum Foundation worden regelmatig donaties ontvangen. Met dankbaarheid besteedt de Grootenhuis groep in samenwerking met collega’s uit de zorg van Psycho-Oncologie deze donaties aan verbetering van zorg voor kinderen, broertjes en zusjes en ouders. In het bijzonder is een project voor de ondersteuning van broertjes en zusjes (brussen) een project omtrent implementatie van VR brillen en bijdrages aan inzet van de dummie MRI.


 

Grootenhuis groep