Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Mirjam Belderbos

Postdoc / Clinical Fellow
Mirjam Belderbos

Klonale analyse van de ontwikkeling van humane normale en leukemische bloedcellen

Mijn werk concentreert zich op de ontwikkeling van normale en leukemie-gerelateerde stamcellen. Wanneer stamcellen zich delen gaan ze een onderlinge competitie aan waardoor de afgeleide cellen in verschillende hoeveelheden terug te vinden zijn. Deze zogenaamde subklonale heterogeniteit creëert een dynamiek van deze celpopulatie die beïnvloed kan worden door foutjes in het DNA (mutaties) die tijdens de deling op kunnen treden, de directe omgeving waarin de cellen zich bevinden, of bijvoorbeeld de (chemo)therapie die een patiënt op een bepaald moment krijgt toegediend. Met mijn onderzoek wil ik de oorzaken en gevolgen van deze heterogeniteit beter begrijpen om zo ons inzicht in leukemie ontwikkeling te vergroten en behandel strategieën beter af te stemmen.