Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Belderbos groep

De missie van onze groep is om de basale mechanismen van menselijke bloedaanmaak te ontrafelen, en om deze kennis te vertalen naar nieuwe behandelingen voor kinderen met aangeboren of verworven beenmergfalen, of voor kinderen die een hematopoetische stamceltransplantatie ondergaan.

Groepsleider: Dr. Mirjam Belderbos


Hematopoetische stamcellen

Hematopoetische stamcellen (HSCs) zijn verantwoordelijk voor de continue, gereguleerde aanmaak van alle typen gedifferentieerde bloedcellen. Iedere minuut worden er ongeveer 150 miljoen rode bloedcellen en 120 miljoen witte bloedcellen aangemaakt. Naast hun essentiële rol in homeostatische hematopoëse, zijn HSCs van cruciaal belang voor het herstel van de bloedaanmaak na schade, bijvoorbeeld na chemotherapie of na hematopoetische stamceltransplantatie.

Begrip van bloedvormende stamcellen vereist innovatief humaan onderzoek Dr. Mirjam Belderbos - GroepsleiderLineage tracing van hematopoetische stamcellen: Van muis naar mens

Om te onderzoeken hoe een relatief klein groepje cellen de volledige bloedaanmaak herstelt, gebruikt onze groep verschillende innovatieve lineage tracing technieken. De techniek van lineage tracing maakt gebruikt van erfelijke, overdraagbare markers, om individuele (hematopoetische) stamcellen te herkennen, en om hun nakomelingen te volgen (Belderbos et al, Blood 2017, Methods Mol Biol 2019; NTvH 2020 ). Zo hebben we onlangs aangetoond dat slechts een klein deel van de CD34+ hematopoetische voorlopercellen uit navelstrengbloed in staat is om de bloedaanmaak te herstellen in een muismodel (Belderbos et al, Biol Blood Marrow Transpl 2020 ). Er was een tienvoudig verschil in het aantal uitgroeiende cellen tussen verschillende donoren. Dit kan belangrijke consequenties hebben voor de selectie van de optimale navelstrengbloeddonor voor (klinische) transplantatie.

Ons team heeft de ambitie om de bevindingen uit deze proefdierstudies te vertalen naar mensen. Hiervoor werken we samen met de groep van Ruben van Boxtel , die een nieuwe lineage tracing methode heeft ontwikkeld. Deze methode gebruikt natuurlijk optredende DNA mutaties, die ontstaan tijdens iedere celdeling, als unieke “barcodes” om individuele stamcellen te herkennen en te volgen. Door deze methode toe te passen op menselijke stamceltransplantatie-ontvangers en hun donoren, zullen we begrijpen hoe stamcellen bloed maken, en mogelijk nieuwe definiërende kenmerken van stamcellen ontdekken. Daarnaast onderzoeken we het effect van verschillende transplantatiegerelateerde complicaties, zoals infecties en graft-versus-host disease, op de functie van de getransplanteerde stamcellen.

Oorsprong van beenmergfalen bij kinderen

Onderzoek in onze groep richt zich ook op de oorsprong en ontstaansmechanismen van beenmergfalen bij kinderen, in het bijzonder bij Fanconi Anemie. Met behulp van single-cell technologie en lentivirale rescue strategieën, onderzoeken we welke cellen betrokken zijn bij het ontstaan van beenmergfalen en myelodysplastisch syndroom (MDS) in deze kinderen. Daarnaast doen we onderzoek naar de moleculaire mechanismen die hieraan ten grondslag liggen. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van nieuwe strategieën om beenmergfalen/MDS te voorspellen, wat kan bijdragen aan gerichte interventie en preventie.  

Ons team

We zijn een recent gestarte, diverse groep, bestaande uit fundamentele wetenschappers en onderzoekers met een klinische achtergrond. De groep wordt geleid door dr. Mirjam Belderbos, MD/PhD. Naast haar wetenschappelijke activiteiten, werkt dr. Belderbos als kinderoncoloog op de afdeling stamceltransplantatie. Kernwaarden van ons onderzoek zijn: samenwerking, nieuwsgierigheid en klinische impact.Belderbos groep