Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Petra Buursma

PhD student
Petra Buursma
Petra Buursma

Patiëntgerichte communicatie in de kinderoncologie (CONTACT studie)

Doelen van het onderzoek

  1. Inventariseren van patiëntgerichte communicatie tijdens het diagnosetraject.
  2. Ervaringen van ouders, kinderen en zorgverleners met de communicatie tijdens het diagnosetraject in kaart brengen.
  3. Exploreren of patiëntgerichte communicatie tijdens het diagnosetraject gerelateerd is aan lange termijn uitkomsten, zoals stress en tevredenheid met zorg.

 

Hoe voeren we het onderzoek uit?

  1. Analyseren van audio-opnames van diagnose- en behandelgesprekken tussen een gezin en de hoofdbehandelaar.
  2. Uitvoeren en analyseren van interviews met ouders, kinderen en zorgverleners.
  3. Vragenlijsten over tevredenheid met zorg, mentale gezondheid van ouders en kind en patiëntgerichte communicatie.

 

Betekenis voor de zorg

Door inzicht te krijgen in de communicatie en ervaringen tijdens het diagnosetraject krijgen we beter zicht op wat er in deze fase als wel of niet prettig wordt ervaren en kunnen we de gesprekken in de toekomst hier zo goed mogelijk op aan laten sluiten.

 

Onderzoeksteam

Petra Buursma (PhD student),  Prof. Dr. Martha Grootenhuis (Promotor), Prof. Dr. Peter Hoogerbrugge (Promotor), Dr. Sasja Schepers (Projectleider/co-promotor), Dr. Marijke Kars (co-promotor), Drs. Esther van den Bergh, Drs. Natasja Dors.