Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Overleving adolescenten en jongvolwassenen met Hodgkin lymfoom sterk verbeterd

De overlevingskansen bij adolescenten en jong volwassenen met Hodgkin lymhoom zijn in de afgelopen decennia sterk verbeterd. Bij kinderen met dezelfde ziekte was de prognose al goed en is stabiel gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Dr. Ardine Reedijk, die het onderzoek uitvoerde met onder andere kinderoncoloog dr. Auke Beishuizen en epidemioloog dr. ir. Henrike Karim-Kos, maakte voor het onderzoek gebruik van de Nederlandse Kankerregistratie. In de studie, die gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift British Journal of Haematology, kwam naar voren dat de overlevingskansen bij Hodgkin lymfoom zijn gestegen voor adolescenten (15-17 jaar) van 84 procent  begin jaren negentig naar 96 procent in de laatst gemeten periode, 2010-2015. Voor jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar steeg dit van 90 procent naar 97 procent . Bij kinderen (<18 jaar) met Hodgkin lymfoom was de overleving al hoog, en is nu 98 procent.

Het vóórkomen van Hodgkin lymfoom  
De incidentie (het aantal nieuwe gevallen) van Hodgkin lymfoom is iets toegenomen onder jong volwassenen sinds de jaren negentig. Dit komt overeen met de stijgende trend die zichtbaar is voor kanker in het algemeen. Een verklaring voor de toename in incidentie hebben de onderzoekers nog niet. Denkbare invloeden, zoals moderne diagnostische middelen en mogelijke toename in infecties van het Epstein-Barr virus of HIV lijken de toename niet te verklaren. 

Behandeling

Patiënten met Hodgkin lymfoom hebben relatief goede overlevingskansen, maar kunnen te maken krijgen met de effecten van de gegeven therapie in hun latere leven. Voorgaande onderzoeken hebben deze zogenaamde lange termijneffecten aangetoond, zoals hartschade en het krijgen van een nieuwe tumor. In deze studie vonden de onderzoekers dat er in de recente jaren minder vaak radiotherapie wordt gegeven en vaker uitsluitend met chemotherapie wordt behandeld. Jongeren tussen de 15 en 17 jaar worden vaker doorverwezen naar een kinderoncologisch centrum. 

Overleving

De onderzoekers stellen in de studie dat er aantoonbare vooruitgang is geboekt in het behandelen van Hodgkin lymfoom bij jonge mensen tussen de 15 en 24 jaar. De kans op overlijden daalt met 3 tot 6 procent per jaar in deze leeftijdsgroep. Of jongeren tussen de 15 en 17 jaar behandeld zijn op de afdeling kinder- of volwassen oncologie, was niet van invloed op de overlevingskansen. Het blijft echter wel van belang om de effecten van behandeling op de lange termijn ook in de toekomst in de gaten te houden. 

Conclusie en verder onderzoek 

De incidentie van Hodgkin lymfoom onder kinderen bleef relatief stabiel sinds 1990. De prognose voor kinderen tot en met 14 jaar was al goed, 98 procent van deze kinderen is nu 5 jaar na diagnose nog in leven. Dat is op dit moment ook het geval voor jonge mensen tussen de 15 en-24 jaar, waarbij de 5-jaars overleving significant verbeterde sinds begin jaren ’90. De informatie over het voorkomen van kanker én de overlevingskansen is niet alleen belangrijk om nieuwe behandelingen te evalueren, maar kan ook gebruikt worden door artsen om kinderen en hun ouders te informeren en over up-to-date prognoses.