Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Ronald de Krijger benoemd tot hoogleraar pathologie

Ronald de Krijger, patholoog in het Prinses Máxima Centrum, is benoemd tot hoogleraar Pathologie van solide kindertumoren in het UMC Utrecht. Vanuit zijn nieuwe rol wil Prof. dr. De Krijger de vertaling van nieuwe ontwikkelingen binnen de pathologie naar de zorg voor kinderen met kanker verbeteren. ‘Er komt steeds meer kennis over tumoren vanuit mijn vakgebied beschikbaar. Deze kennis moeten we zo goed mogelijk gebruiken als basis bij de bepaling van het beste behandelplan voor een kind.’

Jaarlijkse wordt bij ongeveer 190 kinderen in Nederland een  solide tumor vastgesteld. Hieronder vallen bijvoorbeeld neuroblastomen, nier-, lever- en kiemceltumoren. Vanuit de pathologie wordt het type, en vaak ook subtype, vastgesteld. Dit wordt voor de solide tumoren meestal gedaan via een stukje tumor, een biopt. Dat wordt behalve door de patholoog, ook onderzocht door de moleculair biologen en bioinformatici van het Laboratorium voor Kinderoncologie van het Máxima. Naast de diagnose deelt de patholoog ook informatie met de behandelend artsen die van belang is voor de prognose en voor de aard en type van een behandeling. Deze informatie vormt de basis voor het opstellen van het best passende behandelplan.

Ontwikkelingen binnen de pathologie

Binnen de pathologie wordt onderzoek gedaan naar verbetering van de bestaande, maar ook het vinden van nieuwe methodes en technologieën. De Krijger: ‘Het is belangrijk dat we vanuit de pathologie aansluiten op de nieuwste ontwikkelingen, zodat we op basis van zoveel mogelijk betrouwbare gegevens de juiste diagnose kunnen stellen en het beste advies kunnen geven. Zo kijken we bijvoorbeeld hoe we met behulp van zogenaamde immuunhistochemische kleuringen de aanwezigheid en activiteit van immuuncellen in tumorweefsel aan kunnen tonen. Dit zou kunnen helpen bij het kiezen van de best passende immuuntherapie.’

Met behulp van kunstmatige intelligentie wil De Krijger analyses verbeteren en versnellen en hoopt hij nieuwe inzichten te krijgen. ‘Door de computer onderdelen in de tumor te leren herkennen, kunnen de microscopische beelden van het weefsel automatisch geanalyseerd worden. Dit scheelt ons veel tijd en vanwege de automatisering is het proces minder foutgevoelig.’

Daarnaast ziet De Krijger mogelijkheden in het door de computer zelfstandig uit laten voeren van analyses. ‘We verzamelen enorme hoeveelheden data. Mogelijk vindt de computer verbanden die wij eerder nog niet zagen, maar die ons wel kunnen helpen in het bepalen van het beste behandelplan voor bepaalde groepen kinderen.’

Verbinding onderzoek en zorg

Pathologen nemen deel aan de tumorboard. In dit overleg komen specialisten uit de zorg en het onderzoek samen om voor elk kind tot het best passende behandelplan te komen. ‘De tumorboard is een heel mooi voorbeeld van het Máxima als onderzoeksziekenhuis. Hier komen de kliniek en het onderzoek letterlijk samen. Als patholoog hebben we een brugfunctie tussen beide groepen, omdat we ontwikkelingen uit het onderzoek, gerelateerd aan de pathologie, zo snel mogelijk kunnen vertalen naar klinische toepassingen. Ik zie het dan ook als mijn rol om te kijken hoe we de samenwerking nog verder kunnen versterken om als tumorboard zo optimaal mogelijk voor het kind te kunnen functioneren.’

Eerder bekleedde de Krijger de leerstoel kinderpathologie aan het Erasmus MC in Rotterdam. Na een periode buiten de academische wereld te hebben gewerkt keerde de Krijger in 2018 terug. ‘Ik vind het heel mooi dat ik dankzij deze aanstelling mijn kennis over de pathologie opnieuw breder kan delen. Binnen de opleiding van promovendi, maar ook in de collegezaal. Hiermee hoop ik de volgende generatie artsen en wetenschappers te inspireren en vanuit mijn ervaring te laten zien hoe waardevol het vak pathologie is voor de behandeling van kinderen met kanker.’

Deze leerstoel, die valt onder het speerpunt Cancer, is ondergebracht bij de afdeling Pathologie van het UMC Utrecht en onderdeel van de faculteit Geneeskunde van Universiteit Utrecht. De benoeming is per 15 juni 2023 ingegaan. De oratie van Ronald de Krijger zal op een later moment plaatsvinden.