Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Sollicitatieprocedure Máxima Butterfly programma geopend

Vanaf vandaag is het sollicitatieproces geopend voor 28 PhD posities binnen het Máxima Butterfly onderzoeksprogramma. Het Prinses Máxima Centrum ambitieuze onderzoekers van over de hele wereld aan te solliciteren als ze hun promotietraject willen doorlopen in een toonaangevend kinderoncologisch onderzoeksziekenhuis en deel willen uitmaken van het Máxima Butterfly netwerk. Het uiteindelijke doel van het programma is het onderzoeksveld van de kinderoncologie vooruit te helpen door een internationaal multidisciplinair netwerk op te bouwen van wetenschappers die worden opgeleid tot toekomstige leiders in hun vakgebied. De PhD studenten worden opgeleid door een brede groep deskundigen op het gebied van kinderoncologie in het Prinses Máxima Centrum, in nauwe samenwerking met partnerorganisaties uit het bedrijfsleven, de academische wereld en patiëntenbelangenorganisaties uit de hele wereld.
Het Máxima Butterfly-programma, mogelijk gemaakt dankzij een EU Marie Sklodowska-Curie COFUND-subsidie, is gericht op het stimuleren van internationale opleiding en   uitwisseling van kennis en expertise vanuit de verschillende disciplines in de kinderoncologie. Dr. Marcel Kool, algemeen programmacoördinator en onderzoeksgroepleider in het Máxima: 'Deelname aan dit programma is een prachtige start van een PhD student zijn of haar wetenschappelijke carrière. Via het netwerk krijgen zij toegang tot andere vooraanstaande academische onderzoeksgroepen binnen en buiten het Máxima Centrum, gespecialiseerde bedrijven vanuit verschillende sectoren en de meest innovatieve technieken en inzichten in alle aspecten van de kinderoncologie. Dit bereidt studenten voor op toekomstige uitdagingen in hun carrièrepad.'

Samenwerking met het gehele kinderonocologisch spectrum

Samenwerking wordt een integraal onderdeel van het programma: binnen het Máxima, tussen onderzoekers en clinici, maar ook samenwerkingen en partnerschappen met andere instituten, nationaal en internationaal. Wetenschappelijk gezien bestrijkt het programma het hele spectrum van de kinderoncologie, van fundamenteel biologisch onderzoek tot toegepaste wetenschap in de kliniek. Voor een succesvolle implementatie en om een radicale verandering in de samenleving te bereiken, omvat het programma ook de vertaling van het onderzoek naar het hele veld, waaronder de internationale academische gemeenschap, de industrie, beleidsmakers op het gebied van gezondheid en het grote publiek.

De Máxima Butterfly PhD studenten gaan onderzoek doen in een van de 26 deelnemende onderzoeksgroepen. Het onderzoek zal gericht zijn op een of meer van de vijf onderzoeksgebieden: hersentumoren, hemato-oncologie, solide tumoren, kwaliteit van leven en nieuwe technologieën. Alle studenten leren over onderwerpen als de biologie van kinderkanker en verbetering van internationale samenwerking en kennisoverdracht. Daarnaast volgen de studenten cursussen om overdraagbare vaardigheden en aandachtsgebieden te ontwikkelen, zoals wetenschapscommunicatie, gendergelijkheid, tijdmanagement, lesgeven en persoonlijke ontwikkeling.

Bezoek http://maximabutterfly.com voor meer informatie over de 28 openstaande posities, de 52 verschillende projecten waaruit kan worden gekozen, wat we nog meer bieden als onderdeel van dit programma en de vereiste kwalificaties om te solliciteren. Alle 28 studenten worden tijdens één sollicitatieprocedure geselecteerd en beginnen hun opleiding gezamenlijk in het najaar van volgend jaar, september-oktober 2023.