Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Hulleman groep

Hersentumoren zijn, na leukemie, de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen en dragen in sterke mate bij aan sterfte door kinderkanker. Ons laboratorium richt zich met name op het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor kinderen met een agressieve hersentumor, zoals hooggradig glioom (HGG) of diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG of hersenstamkanker). Daarbij onderzoeken wij verschillende onderwerpen, variërend van drugresistentie (het niet aanslaan van therapie), de identificatie van (nieuwe) effectieve medicatie of (combinatie)behandelingen en het optimaliseren van medicijnafgifte in de tumor.

Groepsleider: Dr. Esther Hulleman
Telefoon +31 (0) 88 972 51 14
 Nieuwe medicatie:   

Om nieuwe medicijnen te vinden voor de behandeling van kinderen met een hersentumor voeren wij zogenaamde “(semi)high-throughput drugscreens” uit. Hierbij testen wij met behulp van geavanceerde apparatuur grote aantallen natuurlijke en chemische stoffen op hun vermogen om groei van hersentumorcellen te remmen of celdood te bevorderen. Daarbij kijken wij naar het effect van het middel op zich, of in combinatie met andere behandelingen (zoals andere chemotherapie of bestraling). 

Daarnaast bestuderen wij de onderliggende biologie van tumoren om nieuwe aangrijpingspunten te vinden voor therapie. Door de tumoren op moleculair niveau te karakteriseren kunnen we binnen één tumortype soms verschillende subgroepen onderscheiden met verschillende eigenschappen en verschillende levensverwachtingen, of kunnen we bepalen waarom bepaalde behandelingen wel of niet aanslaan. Dat inzicht kan leiden tot nieuwe (combinatie)behandelingen die wij vervolgens eerst in het laboratorium uittesten voordat het in de kliniek kan worden toegepast.
 
"Om hersentumoren te genezen hebben we combinatietherapie nodig en effectieve samenwerking tussen multidisciplinaire teams." Dr. Esther Hulleman - Groepsleider
Nieuwe onderzoeksmodellen:

Om het effect van nieuwe behandelingen in het laboratorium te testen hebben we onderzoeksmodellen nodig die de ziekte goed weerspiegelen. Dergelijke modellen, zoals bijvoorbeeld tumorcelkweken, zijn momenteel schaars of groeien beperkt waardoor ze ongeschikt zijn voor het testen van nieuwe therapieën. Daarom zet ons laboratorium routinematig nieuwe cellijnen en diermodellen op uit patentenmateriaal van verschillende soorten hersentumoren, zoals HGG, DIPG, AT/RT (atypische teratoide rhabdoide tumoren) of medulloblastoom. Deze modellen worden volledig gekarakteriseerd en vergeleken met het oorspronkelijke tumormateriaal om ervoor te zorgen dat ze de eigenschappen van de tumor natuurgetrouw nabootsen. Naast het testen van nieuwe behandelingen kunnen dergelijke modellen gebruikt worden voor het bestuderen van tumor biologie, of het uittesten van nieuwe neurochirurgische technieken.

Verbeterde medicijnafgifte:

De slechte overleving van kinderen met een hersentumor ten opzichte van andere vormen van kinderkanker kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de beperkte afgifte van medicatie in de hersenen. Ons brein wordt beschermd tegen schadelijke stoffen van buitenaf door de zogenaamde bloed-hersenbarrière (BHB) die ervoor zorgt dat schadelijke stoffen – zoals chemotherapie – niet in de hersenen door dringen. Omdat goede afgifte van medicijnen echter essentieel is voor het bestrijden van hersentumoren onderzoeken wij verschillende (invasieve en niet-invasieve) methodes om de bloed-hersenbarrière te omzeilen. Hierbij testen wij o.a. “convection enhanced delivery” (CED) waarbij chemotherapie over een langere periode via een katheter in de tumor wordt gepompt, sonoporatie (het gebruik van geluidsgolven om de BHB tijdelijk lokaal te openen), en het gebruik van nanopartikels.

Een dwarsdoorsnede van een muizenbrein met GFP+ tumorcellen (in groen) tegen een nucleaire (blauwe) achtergrond 

Hulleman groep