Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Chris Oudmaijer

Promovendus, Arts-onderzoeker
Chris Oudmaijer
Dieetinterventies, ook wel bekend als vasten en langdurige dieetrestrictie, als therapeutische interventie om celschade te voorkomen en herstel te bevorderen.
Telefoon 088 97 25 633/088 97 2566
Research Groepen:
Transplantatie- en Hepatobiliaire Chirurgie, Erasmus Universitair Medisch Centrum.
FAST.Studie@erasmusmc.nl
KetoHeppy.Studie@erasmusmc.nl

Hoeijmakers Groep, van den Heuvel-Eibrink Groep and Wijnen Group, Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie.
FIURTTStudie@prinsesmaximacentrum.nl

Ik coördineer het volgende drietal klinische onderzoeken naar het effect van een (preoperatief) dieet als therapeutische interventie om celschade en overtollige celgroei te voorkomen.

FAST-Studie (Erasmus MC):
Preoperatief vasten voor levende nierdonatie, effect op donor welzijn en postoperatief herstel
Een multicenter-studie met levende nierdonoren en ontvangers, met als doel het uitzoeken of kortdurend vasten voor levende nierdonatie zorgt voor een beter herstel na de operatie, zowel voor de nierdonor als ontvanger.

KetoHep(py)-Studie (Erasmus MC):
Ketogeen dieettherapie bij leveradenomen.
Een cohort-studie met als doel om te onderzoeken wat het effect van een koolhydraatbeperkt dieet is op de groei en/of krimp van een hepatocellulair adenoom. Dit is een zeldzame solide goedaardige levertumor die met name gevonden wordt bij vrouwen in de reproductieve leeftijd. Dieetrestrictie is een mogelijke behandelstrategie om een operatie te voorkomen.

FIURTT-Studie (Prinses Maxima Centrum):
Kortdurend vasten voor kinderen met eenzijdige niertumoren ter vermindering van toxiciteit en bevorderen postoperatief herstel.
Het doel van dit gerandomiseerde interventie-onderzoek is om te onderzoeken of vasten voor de operatie ervoor zorgt dat kinderen na de operatie sneller herstellen. Wij willen onderzoeken of kortdurend vasten ervoor zorgt dat je lichaam zich in de “beschermstand” zet. Deze beschermstand zorgt er mogelijk voor dat je beter tegen de lichamelijke stress & celschade van de operatie kan en zodoende complicaties kan voorkomen.