Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Van den Heuvel-Eibrink groep

Het onderzoek van de groep Van den Heuvel-Eibrink omvat translationele onderzoeksprojecten binnen de kinderoncologie, met specifieke focus op 1) innovaties voor niertumoren op de kinderleeftijd en 2) (genetische) determinanten van toxiciteit tijdens en na behandeling van kinderkanker.

Groepsleider: Prof. dr. M.M. van den Heuvel-Eibrink
Telefoon +31 (0) 88 97 272 72
Niertumoren:

Wij onderzoeken determinanten van klinische uitkomst (overleving en toxiciteit), diagnostische innovaties (radiologie, diagnostisch onderscheidende moleculaire biomarker identificatie), oncogenetische karakterisering (genotype-fenotype correlatie en identificatie van aanleg voor het ontwikkelen van niertumoren). Daarnaast houden we ons bezig met moleculair onderzoek (next-generation sequencing, organoids, target identificatie, compound screens) en de ontwikkeling van innovatieve behandelmethoden (chemo- en immunotherapie, radiotherapie en chirurgische behandeling in Wilms tumoren evenals zeldzame niet-Wilms tumoren.

"Onze onderzoeksgroep richt zich op translationeel onderzoek met focus op niertumoren en de (genetische) variaties in directe en late toxiciteit van kinderkanker middels internationale samenwerking." Prof.dr. Marry van den Heuvel - Eibrink - Groepsleider
Kwaliteit van genezing en toxiciteit onderzoek:

Wij richten ons in het bijzonder op identificatie van (genetische) determinanten van directe en late toxiciteit van kinderkankerbehandeling, voornamelijk endocrinologische problemen en ototoxiciteit. Hieronder valt het opzetten van het prospectieve longitudinale CTCAE gebaseerde toxiciteit register, het Prinses Máxima Centrum-CROWN register (“Continuous Registration of direct tOxicity by prospective dataWare housiNg), waaraan verschillende onderzoeksprojecten zijn gekoppeld, met extra focus op genetische variatie. Dit programma omvat de ontwikkeling van internationale richtlijnen voor screening evenals interventie studies. 

Van den Heuvel-Eibrink groep