Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Van den Heuvel-Eibrink groep

De onderzoeksgroep van Prof. Dr. van den Heuvel-Eibrink richt zich op translationeel onderzoek in de kinderoncologie, met speciale aandacht voor niertumoren en de (genetische) variatie van vroege en late toxiciteit van kankerbehandeling bij kinderen, inclusief de langetermijnontwikkeling van kinderen die prenataal zijn blootgesteld aan kanker(behandeling) van de moeder, middels (inter)nationale samenwerking.

Groepsleider: Prof. dr. M.M. van den Heuvel-Eibrink
Telefoon +31 (0) 88 97 272 72
Niertumoren:

Het onderzoek is gericht op klinische uitkomstdeterminanten voor overleving en toxiciteit na nierkanker bij kinderen, inclusief Wilms tumoren en zeldzame niet-Wilms tumoren. De onderzoeksprojecten zijn gericht op diagnostische innovatie (radiologie, diagnostische onderscheidende moleculaire biomarker identificatie), oncogenetische karakterisering (genotype-fenotype correlatie en identificatie van tumor-gevoeligheid), moleculaire tumor karakterisering (NGS, organoids, en target identificatie, compound screens), en innovatieve behandeling ontwikkeling (chemotherapie, immunotherapie, radiotherapie en chirurgische behandeling).

"Onze onderzoeksgroep richt zich op translationeel onderzoek met focus op niertumoren en de (genetische) variaties in directe en late toxiciteit van kinderkanker middels internationale samenwerking." Prof.dr. Marry van den Heuvel - Eibrink - Groepsleider
Kwaliteit van genezing en toxiciteit onderzoek:

De groep van Prof. Dr. van den Heuvel-Eibrink richt zich op de identificatie van (genetische) determinanten van vroege en late toxiciteit van kinderkanker, met name endocriene sequenties en ototoxiciteit. Onderzoeksprojecten zijn specifiek gericht op frailty, osteoporose, vruchtbaarheid en ototoxiciteit, inclusief tinnitus en gehoorverlies. De onderzoeksresultaten dragen bij aan de ontwikkeling van internationale surveillancerichtlijnen en interventiestudies. Naast toxiciteit na kinderkanker is Prof. Dr. van den Heuvel-Eibrink betrokken bij het landelijk expertisepoli Cancer In Pregnancy (CIP), met als doel klinische richtlijnen te ontwikkelen, zodat artsen zwangere vrouwen met een kankerdiagnose gerichter kunnen behandelen en de mogelijke effecten op de de ontwikkeling van het kind kunnen beperken.
 

Van den Heuvel-Eibrink groep